Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-11-30 11:01

Skelbiamas nutarimas byloje, kurioje tiriama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos dėl teismo teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio atitiktis Konstitucijai

2017-11-30

Penktadienį, gruodžio 1 d., 9 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą ištirti, ar Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 86 straipsnio 3 dalis, pagal kurią teismas, nustatęs, kad kūriniai ar gretutinių teisių objektai buvo panaudoti be kolektyvinio administravimo asociacijos licencijos, galėjo priimti  sprendimą išieškoti iš naudotojo du kartus didesnį atlyginimą, negu priklausytų mokėti pagal suteiktą licenciją naudoti kūrinį ar gretutinių teisių objektą, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjo teigimu, pagal minėtą teisinį reguliavimą bylą nagrinėjančiam teismui iš esmės nepalikta teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio tais atvejais, kai atlyginimo reikalauja kolektyvinio administravimo asociacija, gindama atstovaujamų autorių teisių ar gretutinių teisių subjektų interesus. Dėl tokio teisinio reguliavimo imperatyvumo teismas neturi galimybės, spręsdamas dėl priteistino atlyginimo dydžio, remtis protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitais bendraisiais teisės principais, atsižvelgti į kitas bylai reikšmingas aplinkybes.

Pareiškėjo nuomone, Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas. Konstitucijoje netoleruojamas toks teisinis reguliavimas, kai teismas, pagal Konstituciją privalantis vykdyti teisingumą, negali, atsižvelgdamas į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes, nustatyti asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos dydžio ir, vadovaudamasis teise, be kita ko, nenusižengdamas teisingumo, protingumo, proporcingumo imperatyvams, priteisti teisingo atlyginimo už asmens patirtą materialinę ir moralinę žalą.

Pareiškėjui taip pat kyla abejonių, ar minėtu teisiniu reguliavimu nepažeidžiamas konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas, nes priteistino atlyginimo už kūrinių ar gretutinių teisių objektų panaudojimą apskaičiavimo mechanizmas skiriasi priklausomai nuo to, kas kreipėsi į teismą dėl jo priteisimo.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, paspaudus nuorodą Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/3_2017.htm.