Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-10-28 13:28

Skelbiamas nutarimas byloje dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje

2015-10-28

Rytoj, spalio 29 d., 14 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl Vyriausybės nutarimais patvirtinto viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir šių paslaugų lėšų administravimo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai ir pareiškėjo nurodytoms Elektros energetikos įstatymo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatoms.

Pareiškėjo teigimu, nors Vyriausybė, pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą savo kompetenciją formuodama ir vykdydama valstybės ekonominę politiką ir atitinkamai reguliuodama ūkinę veiklą, be kita ko, leisdama nutarimus, negali viršyti savo įgaliojimų, privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, ginčijamu teisiniu reguliavimu, nepaisant šių konstitucinių reikalavimų, taip pat pažeidžiant pareiškėjo nurodytas įstatymų nuostatas, buvo išplėstas įstatyme nustatytas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašas. Be to, palyginti su įstatymo nuostatomis, pagal kurias už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas moka tik vartotojai, kurie perka elektros energiją, papildytas ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mokesčio mokėtojų sąrašas – šiems mokėtojams priskirti ir elektros energijos gamintojai, kurie turi mokėti šį mokestį, pasak pareiškėjo, už savo pačių pasigamintą elektros energiją, kurią suvartoja savo ūkiniams poreikiams tenkinti ir kurią gamintojas tiesioginėmis linijomis tiekia asmenims jų poreikiams tenkinti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracines bylas, kuriose pareiškėjai elektros energijos gamintojai (turintys leidimus gaminti elektros energiją termofikacinėje elektrinėje, pagamintą elektros energiją vartojantys savo ūkiniams poreikiams tenkinti ir tiekiantys jų teritorijoje esantiems juridiniams asmenims jų poreikiams tenkinti), kurie taip pat yra ir laisvieji vartotojai, ginčijo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų, kuriais nustatytos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos ir kainos atitinkamai 2013 ir 2014 metams, nuostatas.