Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-12-21 13:50

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Seimo nutarimo, kuriuo pritarta Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvadai

2016-12-21

Rytoj, gruodžio 22 d., 13 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą dėl Seimo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvados“ 1 straipsnio tiek, kiek juo pritarta tam tikroms Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvados nuostatoms, atitikties Konstitucijai ir Konstitucinio Teismo įstatymui.

Pareiškėjos manymu, Seimui 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu pritarus Komisijos išvadai, jos nuostatos tapo minėto Seimo nutarimo sudedamąja dalimi ir gali būti vertinamos jų atitikties Konstitucijai požiūriu. Pareiškėjos nuomone, jos nurodyti Komisijos išvados teiginiai yra nesuderinami su Konstitucija arba Konstitucinio Teismo įstatymu, todėl ginčijamas Seimo nutarimas tiek, kiek juo pritarta minėtiems Komisijos išvados teiginiams, prieštarauja atitinkamoms Konstitucijos arba Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatoms.

Pareiškėja abejoja, ar minėtas Seimo nutarimas tiek, kiek juo pritarta Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvados (toliau – Išvada) nuostatai, kad Konstitucinis Teismas turi pareigą persvarstyti savo priimtus nutarimus, jeigu jų nuostatos neatitinka Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatų, neprieštarauja Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsniui, nes tokio pagrindo Konstitucinio Teismo įstatyme, kuriame įtvirtintas baigtinis Konstitucinio Teismo nutarimų peržiūrėjimo pagrindų sąrašas, nėra.

Pareiškėjai abejonių sukėlė ir Išvados nuostatos, susijusios su apkaltos proceso rengimu. Pareiškėjos nuomone, ginčijamas Seimo nutarimas prieštarauja Konstitucijai tiek, kiek juo pritarta Išvados nuostatai dėl Seimo įgaliojimų peržiūrėti įvykusią apkaltą paaiškėjus naujoms esminėms aplinkybėms arba atšaukti ją išnykus teisiniams pagrindams, dėl kurių buvo pradėta apkalta, dėl tokio sprendimo priėmimo net nesikreipiant į Konstitucinį Teismą. Pareiškėjos teigimu, tokios Išvados nuostatos yra nesuderinamos su oficialiąja konstitucine apkaltos doktrina, pagal kurią yra nustatytos skirtingos Seimo ir Konstitucinio Teismo funkcijos apkaltos procese.

Pareiškėjos nuomone, ginčijamas Seimo nutarimas Konstitucijai prieštarauja ir tiek, kiek juo pritarta Išvados nuostatai, kad Seimas, remdamasis savo diskrecija ir nauja priesaikos turinio interpretacija, yra kompetentingas Prezidento Rolando Pakso pilietines ir politines teises atkurti savo nutarimu. Ginčijamu Seimo nutarimu pritardamas minėtai Komisijos išvadai, Seimas, pasak pareiškėjos, bando įtvirtinti taisyklę, kad konstitucinės apkaltos procedūros teisinių pasekmių reglamentavimas būtų vykdomas ne Konstitucijos keitimu, kaip nustatyta Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime, bet Seimo nutarimais.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/7_2016.htm.