Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-12-14 15:18

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies atitikties Konstitucijai

2017-12-14

Penktadienį, gruodžio 15 d., 13 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą ištirti, ar Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Prezidento įstatymo 23 straipsnio „Respublikos Prezidento materialinės ir socialinės garantijos nutrūkus Respublikos Prezidento įgaliojimams“ 4 dalyje nustatyta: „Jeigu Respublikos Prezidentas eidamas pareigas ar pasibaigus kadencijai miršta, jo sutuoktiniui, jei šis pageidauja, panaudos pagrindais suteikiamas būstas (gyvenamosios patalpos) Vyriausybės nustatyta tvarka.“ Pareiškėja prašo ištirti šios Prezidento įstatymo nuostatos atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, pagal kurią žmogui negalima teikti privilegijų dėl jo socialinės padėties.

Pareiškėja pažymi, kad konstituciškai pateisinamos yra tos valstybės vadovo šeimos narių, jį lydinčių asmenų socialinės (materialinės) garantijos, kurios tiesiogiai susijusios su oficialiu pareigų ėjimu valstybės vadovui vykdant savo funkcijas. Todėl Prezidento įstatyme tam tikros socialinės (materialinės) garantijos einančio pareigas Respublikos Prezidento sutuoktiniui (-ei) yra įtvirtintos tam, kad jis (ji), atlikdamas (-a) valstybiniame ir (ar) diplomatiniame protokole nustatytas funkcijas, veiksmingai galėtų padėti Respublikos Prezidentui vykdyti valstybės vadovo funkcijas. Tačiau ginčijamu teisiniu reguliavimu Respublikos Prezidento sutuoktiniui (-ei) po Respublikos Prezidento mirties nustatyta socialinė (materialinė) garantija yra nesusijusi su oficialiomis valstybės vadovą lydinčio asmens pareigomis (funkcijomis), todėl galėtų būti laikoma privilegija, suteikiama vien dėl asmens, atlikusio valstybės vadovo funkcijas, teisinio statuso.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, paspaudus nuorodą Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/8_2017.htm.