Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-02-12 10:09

Skelbiamas nutarimas byloje dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų toliau dirbantiems teisėjams, valstybės tarnautojams

2016-01-25

Rytoj, sausio 26 d., antradienį, 9.30 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo ir Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatų tiek, kiek jomis nebuvo draudžiama teisėjams ir valstybės tarnautojams gauti valstybinę pareigūnų pensiją, atitikties Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams.

Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo teigimu, įstatymų leidėjas, nustatydamas pensiją už tarnybą, yra saistomas Konstitucijos normų ir principų, taip pat jos preambulėje įtvirtinto atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio, valstybės socialinės orientacijos principo, atsakingo valdymo principo, be kita ko, užtikrinančio tvarų valstybės socialinį ir ekonominį vystymąsi ir kartu reiškiančio, kad, teikiant tam tikriems asmenims privilegijų, valstybė negali būti finansiškai alinama. Taigi įstatymų leidėjas turi konstitucinę pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmenims, neišėjusiems iš tarnybos, valstybinė pensija nebūtų skiriama arba kad ji nebūtų mokama asmenims, kurie išėjo iš tarnybos ir kuriems buvo paskirta ir mokama pareigūnų ir karių valstybinė pensija, kai jie grįžta į tarnybą, už kurią skiriama ir mokama pareigūnų ir karių valstybinė pensija. Kadangi pagal Konstituciją valstybės (viešoji) tarnyba, išlaikoma iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, konstitucinės paskirties požiūriu yra vientisa, ja užtikrinamas viešasis interesas, valstybinės pensijos negali būti skiriamos, o paskirtosios – mokamos jokiems valstybės (viešojoje) tarnyboje einantiems pareigas ar valstybės valdžios funkcijas atliekantiems asmenims, be kita ko, teisėjams ir valstybės tarnautojams. Pasak pareiškėjo, kitoks Konstitucijos nuostatų aiškinimas reikštų, kad valstybės (viešojoje) tarnyboje einantiems pareigas ar valstybės valdžios funkcijas atliekantiems asmenims valstybinės pensijos mokėjimas yra privilegija, o tai nedera su minėtomis Konstitucijos nuostatomis.