Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-02-17 09:29

Skelbiamas nutarimas byloje dėl laikino tiesiogiai išrinktų valstybės politikų nušalinimo nuo pareigų

2016-02-15

Vasario 17 d., trečiadienį, 9 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl Baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnio tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo Seimo, nenustatytas draudimas ar nenumatyti kokie nors papildomi kriterijai, pagal kuriuos neleidžiama neribotam laikui nušalinti nuo pareigų tiesiogiai išrinkto valstybės politiko, atitikties Konstitucijai.

Pareiškėjo teigimu, pagal Konstituciją tik piliečiai turi teisę kurti Lietuvos valstybę ir nustatyti jos konstitucinę santvarką, valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų sandarą, demokratinių valstybės institucijų sudarymas ir funkcionavimas yra galimas tik užtikrinus piliečių rinkimų teisę. Todėl teisiniu reguliavimu, kuriuo leidžiama neribotam laikui nušalinti nuo pareigų tiesiogiai išrinktą valstybės politiką, pasak pareiškėjo, ribojama piliečių teisė dalyvauti valdant savo šalį. Abejojama ir tuo, ar vienos iš būtinų žmogaus gyvybinių poreikių tenkinimo, deramos padėties visuomenėje užtikrinimo sąlygų – konstitucinės teisės į darbą ribojimas, t. y. draudimas tiesiogiai išrinktam valstybės politikui eiti savo pareigas, yra proporcingas demokratinės visuomenės tikslui apsaugoti valstybę nuo galimos nusikalstamos veikos ar kitų pavojingų pažeidimų.