Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-09-10 16:11

Skelbiamas nutarimas byloje dėl įstatymų nuostatų, kuriomis reglamentuojamas mokymosi tam tikrose mokyklose laiko įskaitymas į pareigūnų ir karių tarnybos laiką pensijai skirti, konstitucingumo

2015-05-05

Gegužės 6 d., trečiadienį, 11 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti tiek, kiek jo nurodyta, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo, taip pat Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatų, kuriomis reglamentuojamas mokymosi tam tikrose mokyklose laiko įskaitymas į pareigūnų ir karių tarnybos laiką pensijai skirti, atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjo teigimu, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo teisiniu reguliavimu skirtingai reglamentuojamas tų pačių laikotarpių įskaitymas į tarnybos laiką pensijai skirti: asmenų, priimtų tarnauti, be kita ko, vidaus reikalų sistemoje pareigūnais, tarnybos laikui pensijai skirti prilyginamas tik mokymosi, be kita ko, aukštosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų) mokyklose laikas, buvęs iki 1995 m. sausio 1 d., o į Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos laiką pensijai skirti mokymosi tose pačiose policijos (vidaus reikalų) mokyklose laikas įskaitomas neatsižvelgiant į mokymosi laikotarpį. Pareiškėjas abejoja, ar, nustačius skirtingą mokymosi laiko įskaitymo į tarnybos laiką pensijai skirti teisinį reguliavimą, asmenys, kurių teisinė padėtis yra tapati, iš esmės nėra traktuojami skirtingai, taip pat ar šių asmenų teisinė padėtis objektyviai yra tokia skirtinga, kad gali būti nustatytas skirtingas mokymosi laiko įskaitymo į tarnybos laiką pensijai skirti teisinis reguliavimas.