Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-11-18 13:24

Skelbiamas nutarimas byloje dėl įstatymo, kuriuo atidėtas dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą reglamentuojančio įstatymo projekto pateikimo terminas

2015-11-18

Rytoj, lapkričio 19 d., 13 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl įstatymo, kuriuo nustatytas vėlesnis terminas (nebe 2014 m. gegužės 1 d., bet 2015 m. gegužės 1 d.), iki kada Vyriausybė turi parengti ir pateikti Seimui asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą reglamentuojančio įstatymo projektą ir pateikti kompensacijoms reikalingą lėšų sumą, atitikties Konstitucijai.

Į Konstitucinį Teismą kreipėsi pareiškėjai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Vilniaus apygardos administracinis teismas. Konstitucinis Teismas į vieną bylą sujungė 16 prašymų.

Pareiškėjų prašymuose nurodoma, kad, jau pasibaigus nustatytajam terminui atidėjus dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą reglamentuojančio įstatymo projekto pateikimo Seimui terminą, buvo nepaisoma įstatymais nustatytų terminų. Be to, minėto įstatymo projekto pateikimo terminas buvo atidėtas neįvertinus valstybėje susiklosčiusios ekonominės, finansinės padėties ir visuomenei nenurodžius konkrečių šios padėties įvertinimo kriterijų. Nustačius kompensavimo mechanizmą reglamentuojančio įstatymo projekto pateikimo Seimui, o ne įstatymo priėmimo terminą, pats kompensavimo mechanizmo nustatymo terminas nėra pakankamai apibrėžtas. Dėl šių priežasčių, pareiškėjų nuomone, buvo sudarytos prielaidos pažeisti asmenų įgytas teises ir teisėtus lūkesčius, taip pat, pakirtus pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis, nepaisyta atsakingo valdymo principo ir reikalavimo vykdyti įstatymais prisiimtų įsipareigojimų.

Be to, pareiškėjų nuomone, nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki ginčijamo įstatymo įsigaliojimo 2014 m. rugsėjo 20 d. iš esmės buvo galima konstatuoti nepagrįstą valstybės delsimą nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą. Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2014 m. balandžio 16 d. išaiškinimą, kad, įstatymų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą arba jį nustačius neteisingą, šiuos praradimus patyrę asmenys savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka, ginčijamu įstatymu Vyriausybei nustačius vėlesnį šį mechanizmą reglamentuojančio įstatymo pateikimo Seimui terminą buvo retrospektyviai pašalinta nepagrįsto delsimo situacija, todėl minėtų asmenų padėtis jų teisės į teisminę gynybą realumo požiūriu tapo neaiški ir iš esmės pakito.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašyme nurodoma, kad priimant ginčijamą įstatymą galėjo būti pažeistas Konstitucijoje įtvirtintas reikalavimas Seimui įstatymus priimti laikantis įstatymo nustatytos procedūros. Pareiškėjo teigimu, ginčijamas įstatymas buvo priimtas nesilaikant Seimo statuto nuostatų. Seimo kanceliarijos Teisės departamentas pateikė išvadą, iš kurios turinio matyti, kad ginčijamo įstatymo projektas neatitinka Konstitucijos ir dėl to, kad, vadovaujantis Seimo statuto 138 straipsnio 2 dalimi, jis turėjo būti preliminariai svarstomas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete, tačiau tai padaryta nebuvo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracines bylas pagal asmenų skundus, kuriuose prašoma jiems priteisti dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio neišmokėtą darbo užmokesčio dalį.