Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-05-29 08:21

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos, kuria įtvirtintas vienas iš pagrindų panaikinti atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimą, atitikties Konstitucijai

2017-05-29

Antradienį, gegužės 30 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, kuria nustatyta, kad atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu licencijos turėtojas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą 3 kartus per paskutinius dvejus metus.

Pareiškėjos teigimu, pagal nustatytą teisinį reguliavimą atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimas gali būti panaikinamas ne trijų galiojančių įspėjimų, bet trijų paskirtų ir panaikintų įspėjimų pagrindu, nustačius bet kokius licencijuojamos veiklos pažeidimus (net visiškai mažareikšmius, neturinčius jokio poveikio visuomenės sveikatai ar saugumui, viešajam interesui). Pasak pareiškėjos, ūkinės veiklos laisvė taip yra ribojama daugiau, nei būtina viešajam interesui užtikrinti. Be to, tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėją ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir numatytų priemonių šiam tikslui pasiekti nėra teisingos pusiausvyros (proporcingumo). Todėl pareiškėja abejoja Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkto atitiktimi Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2, 3 dalims (Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva; valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą; valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei), konstituciniam teisinės valstybės principui.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/12_2016.htm.