Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-12-22 16:59

Priimtas prašymas ištirti teisinio reguliavimo dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, atitiktį Konstitucijai

2016-12-22

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka arba registruotos partnerystės sutartis Lietuvos Respublikoje nėra pripažįstama dėl draudimo tuoktis ir sudaryti registruotos partnerystės sutartį tos pačios lyties asmenims, tačiau su kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą.

Pareiškėjas nagrinėjo administracinę bylą, kurioje užsienietis, Danijoje sudaręs santuoką su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, skundė Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimą atsisakyti jam išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimą atsisakyta išduoti, nes santuoka su tos pačios lyties asmeniu pagal nacionalinės teisės aktus negali būti sudaryta ir pripažįstama, todėl konstatuota, kad nebuvo šeimos susijungimo kaip pagrindo išduoti leidimą užsieniečiui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjo prašyme nurodoma, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu yra paneigiama asmenų, kurių sudaryta santuoka pagal nacionalinę teisę nėra pripažįstama dėl draudimo tuoktis tos pačios lyties asmenims, nors jų bendro gyvenimo tikslas yra sukurti šeiminius santykius, teisė į šeimos susijungimą. Be to, toks teisės į šeimos susijungimą paneigimas kartu yra ir šių asmenų privataus gyvenimo ribojimas nesant objektyvaus pateisinimo.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą tos pačios lyties asmenys, sukūrę stabilius santykius, neturi galimybių būti laikomi šeima, nes jie negali susituokti ar įregistruoti partnerystės. Pagal nacionalinę teisę asmeniui santuoką sudaryti leidžiama tik su kitos lyties asmeniu, o partnerystę įregistruoti gali taip pat tik skirtingos lyties asmenys, be to, teisės aktų, reglamentuojančių partnerystės įregistravimo tvarką, nėra priimta.

Pareiškėjui kyla abejonių, ar tarp asmenų, kurie yra sudarę nacionalinės teisės nuostatas atitinkančią santuoką ar įregistravę partnerystę, ir asmenų, kurie yra sukūrę santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą, tačiau kurių užsienyje sudaryta santuoka Lietuvos Respublikoje nėra pripažįstama dėl draudimo sudaryti santuoką tos pačios lyties asmenimis, yra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas, įvertinus imperatyvų draudimą diskriminuoti asmenis dėl jų seksualinės orientacijos, būtų objektyviai pateisinamas. Be to, šių asmenų teisės į šeimos susijungimą neįtvirtinimas ginčijamo įstatymo nuostatoje yra neproporcingas šių asmenų teisės į šeimos ir privataus gyvenimo apsaugą ribojimas.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2016.htm.