Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-03-02 15:31

Priimtas prašymas ištirti Seimo statuto nuostatų, įtvirtinančių apkaltos proceso sąvoką, atitiktį Konstitucijai

2016-03-02

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Seimo statuto 227 straipsnis tiek, kiek, pasak pareiškėjos, pagal jį galimybė taikyti apkaltą, kaip konstitucinės atsakomybės priemonę, siejama su Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjos teigimu, pagal ginčijamą teisinį reguliavimą galimybė taikyti apkaltą siejama su nusikaltimo padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas. Tačiau minėtame straipsnyje galimybė taikyti apkaltą siejama su paaiškėjimu, kad padarytas nusikaltimas, neatsižvelgiant į tai, kokiu metu jis padarytas, t. y. į tai, ar jis padarytas einant šiame straipsnyje išvardytas pareigas. Tad, kaip nurodo pareiškėja, pagal Konstitucijos 74 straipsnį apkaltos taikymui svarbus tik paties paaiškėjimo, kad padarytas nusikaltimas, faktas, o ne tai, kada jis buvo padarytas – einant šiame straipsnyje nurodytas pareigas ar jų neinant.

Prašyme nurodoma, kad Konstitucijos 31 straipsnyje nustatyta, jog asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Taigi tai, ar padarytas nusikaltimas, paaiškėja tik Seimui gavus įsiteisėjusį apkaltinamąjį nuosprendį. Atitinkamai ir subjektai, kurie asmenis skiria (renka) į Konstitucijos 74 straipsnyje nurodytas pareigas, tada sužino, kad jų į pareigas paskirti (išrinkti) pareigūnai padarė nusikaltimą. Jeigu ši informacija būtų buvusi žinoma iki paskiriant (išrenkant) asmenį į atitinkamas Konstitucijos 74 straipsnyje nurodytas pareigas, jį skiriantis (renkantis) subjektas prieš jį paskirdamas (išrinkdamas) būtų galėjęs tai įvertinti. Pagal Konstituciją išvadai, jog padarytas nusikaltimas, padaryti nepakanka to, kad pareikšti įtarimai ar kaltinimas, jeigu jie nėra patvirtinti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

                      Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/3_2016.htm.