Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-10-09 10:17

Priimtas prašymas ištirti Seimo statuto nuostatos, kuria reglamentuojamas Seimo nario atlyginimo sumažinimas, atitiktį Konstitucijai

2015-10-09

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Seimo statuto nuostata tiek, kiek joje nenustatyti Seimo nario atlyginimo mokėjimo už laiką, kuris pagal Konstituciją nelaikytinas nei laiku, kai Seimo narys dirbo Konstitucijoje nurodytą Seimo nario darbą, atlyginamą iš valstybės biudžeto, nei laiku, kai Seimo narys pasinaudojo Konstitucijoje įtvirtinta teise į kasmetines mokamas atostogas, laikino nutraukimo (sustabdymo) pagrindai ir tvarka, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjo prašyme nurodoma, kad Konstitucijoje įtvirtinta Seimo pareiga įstatymuose nustatyti Seimo nario darbo Seime ir kitos parlamentinės veiklos garantijų sistemą, sureguliuoti Seimo nario atlyginimo mokėjimą reiškia ir pareigą, be kita ko, nustatyti, kokiais atvejais ir kokia tvarka, esant konstituciškai pateisinamai būtinybei, Seimo nario atlyginimas būtų sumažintas arba būtų laikinai nutrauktas (sustabdytas) jo mokėjimas.

Pareiškėjo teigimu, Seimas turi pareigą Seimo statute įtvirtinti teisinį reguliavimą, pagal kurį už laiką, pagal Konstituciją nelaikytiną nei laiku, kai Seimo narys dirbo Konstitucijos 60 straipsnio 3 dalyje nurodytą Seimo nario darbą, atlyginamą iš valstybės biudžeto, nei laiku, kai Seimo narys pasinaudojo Konstitucijos 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise į kasmetines mokamas atostogas, Seimo nario atlyginimas Seimo nariui būtų nemokamas. Tokio teisinio reguliavimo neįtvirtinimas vertintinas kaip teisės spraga, kurią draudžia Konstitucija. Taip pat pabrėžiama, kad jeigu tokio teisinio reguliavimo nėra, dėl Seimo nario atlyginimo sumažinimo ar laikino jo mokėjimo sustabdymo negali nuspręsti Seimo struktūrinis vienetas, taip pat ir Seimo valdyba.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo bylą pagal pareiškėjos skundą dėl neišmokėto atlyginimo. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama priteisti nuo 2013 m. gegužės iki 2014 m. birželio nesumokėtą Seimo nario atlyginimą.