Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-05-11 09:47

Priimtas prašymas ištirti, ar Seimo rezoliucija dėl Seimo nario R. A. Ručio patraukimo baudžiamojon atsakomybėn neprieštarauja Konstitucijai

2015-05-11

Konstituciniame Teisme priimtas prašymas ištirti, ar Seimo  2015 m. kovo 24 d. rezoliucija  „Dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Antaną Ručį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ neprieštarauja Konstitucijos 62 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjos – Seimo narių grupės (ją sudaro 31 Seimo narys) teigimu, minėta rezoliucija priimta pažeidžiant Seimo statute nustatytą tvarką. Pagal Seimo statutą diskusijoje dėl rezoliucijos sutikti Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę dalyvauja, be kitų, Seimo narys, kurio klausimas sprendžiamas, arba kitas jo įgaliotas Seimo narys. Ginčijama Seimo rezoliucija buvo priimta nedalyvaujant nei Seimo nariui R. A. Ručiui, nei jo įgaliotam kitam Seimo nariui ir nebuvo stengiamasi suteikti galimybę jiems dalyvauti. Pareiškėjos teigimu, neišklausius paties Seimo nario R. A. Ručio ar jo įgalioto asmens buvo pažeista jo teisė į gynybą ir teisė būti išklausytam, nesuteikta galimybė apsiginti nuo galimai jam formuojamos politinės bylos. Todėl, pareiškėjos teigimu, rezoliucija pagal priėmimo tvarką pažeidžia Konstitucijos 62 straipsnį ir prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Seimo nariai taip pat prašė ištirti, ar ginčijama rezoliucija pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Konstitucijos 76 straipsniui, kuriame nustatyta, kad Seimo struktūrą ir darbo tvarką nustato Seimo statutas. Pareiškėjos pozicija dėl rezoliucijos atitikties Konstitucijos 76 straipsnio nuostatoms nebuvo pagrįsta teisiniais argumentais, todėl ši prašymo dalis grąžinta pareiškėjai.