Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-03-09 16:47

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo tiek, kiek jame nėra nustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn, atitiktį Konstitucijai

2017-03-09

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (toliau – Įstatymas) tiek, kiek jame nėra nustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn.

Pareiškėja nurodo, kad minėto įstatymo nuostatose yra nustatyta drausminė turto arba verslo vertintojo teisinė atsakomybė, tačiau nei šiame įstatyme, nei jokiame kitame teisės akte nenumatytas senaties terminas turto arba verslo vertintojo drausminei atsakomybei. Tokia situacija vertintina kaip legislatyvinė omisija – teisės spraga, kuri pagal Konstituciją draudžiama.

Pareiškėjos teigimu, turto arba verslo vertintojo profesija patenka į laisvųjų profesijų kategoriją, tačiau, priešingai antstolių, advokatų, notarų drausminei atsakomybei, kuriai yra taikomi senaties terminai, turto arba verslo vertintojų drausminei atsakomybei nėra nustatyti senaties terminai, o tai prieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinio Teismo sprendimu pareiškėjai grąžinta ta prašymo dalis, kurioje prašyta ištirti Įstatymo atitiktį Konstitucijai šiais aspektais: kiekvienu atveju, kai turto vertintojui skiriama drausminė nuobauda – turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas arba galiojimo panaikinimas, laikoma, kad yra sustabdytas arba panaikintas visų sričių (nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto ir verslo vertinimo) pažymėjimų galiojimas; nėra reglamentuojama turto ir verslo vertintojų savivaldos teisė ir savivaldos teisės įgyvendinimo tvarka.

Konstatuota, kad nėra pateikta teisinių argumentų pareiškėjos pozicijai pagrįsti, todėl minėta prašymo dalis neatitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų. Prašymo dalies grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

 Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/2_2017.htm

Daugiau informacijos galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt. Prašome cituojant arba kitaip platinant šią informaciją nurodyti informacijos šaltinį.