LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-12-08 16:29

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos dėl baudžiamojo proceso nutraukimo suėjus senaties terminui atitiktį Konstitucijai

2015-12-08

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Kauno apygardos teismo prašymas ištirti, ar Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio nuostata, kad baudžiamasis procesas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminas, tiek, kiek ja draudžiama tęsti procesą teisme, kai tęsti procesą prašo kaltinamasis, neprieštarauja Konstitucijai.

Pagal BPK 3 straipsnį, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, teismas turi nutraukti bylą ir negali priimti ne tik apkaltinamojo, bet ir išteisinamojo nuosprendžio net ir tuo atveju, kai tęsti procesą teisme prašo kaltinamasis.

Pareiškėjo teigimu, neigiamus padarinius asmens garbei ir orumui sukelia ne tik apkaltinamojo nuosprendžio priėmimas, bet ir kaltinimo pareiškimas. Viešas kaltinimo pareiškimas nesant galimybės jo taip pat viešai paneigti išnagrinėjus bylą teisme iš esmės sudaro prielaidas kilti neatitaisomai žalai kaltinamojo garbei ir orumui. Be to, draudimas baigti nagrinėti baudžiamojoje byloje pareikštą kaltinimą gali sukliudyti nustatyti aplinkybes, teisiškai reikšmingas ne tik baudžiamojoje byloje, pakenkti kitiems asmens, kuriam byla nutraukta, teisėtiems interesams.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2015.htm