LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-12-03 08:34

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Baudžiamojo kodekso straipsnio, kuriuo reglamentuojama baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą, atitiktį Konstitucijai

2015-12-02

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymas ištirti, ar Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1891 straipsnis neprieštarauja Konstitucijai.

Atsižvelgdamas į besiklostančią teismų praktiką, pareiškėjas teigia, kad griežtai laikantis konstitucinių baudžiamojo proceso reikalavimų baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą pagal ginčijamą BK straipsnį gali būti retai pritaikoma, nes dažnai gali kilti pagrįsta abejonė, kad vis dėlto turtas galėjo būti įgytas teisėtu būdu. Todėl kyla abejonių dėl ginčijamu straipsniu įtvirtintos baudžiamosios teisinės priemonės veiksmingumo. Taip pat nurodoma, kad baudžiamoji atsakomybė pagal ginčijamą BK straipsnį gali būti taikoma asmeniui, nepadariusiam jokios nusikalstamos veikos, o nusikaltimo dalyką gali sudaryti turtas, įgytas nenusikalstamu būdu, pavyzdžiui, gautas darant vien administracinius, mokesčių ar civilinės teisės pažeidimus. Be to, ginčijamas BK straipsnis gali būti taikomas neįrodžius konkrečių teisės pažeidimų. Todėl kyla abejonių dėl nustatyto teisinio reguliavimo atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjo manymu, ginčijamu BK straipsniu gali būti neproporcingai ribojamos asmens nuosavybės teisės.

Pareiškėjas taip pat abejoja, ar nėra pažeidžiami iš Konstitucijos 31 straipsnio kylantys reikalavimai. Teigiama, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu sukuriama situacija, kai pajamų neteisėtumas nustatomas remiantis oficialiai gaunamų pajamų stoka ir kaltinamojo nesugebėjimu įtikinamai pagrįsti jų pakankamumą turimam turtui įgyti, t. y. išvada apie pajamų neteisėtumą grindžiama prielaida, kad visa, kas negalėjo būti įgyta teisėtomis priemonėmis, buvo įgyta neteisėtai. Toks faktų nustatymo būdas gali būti vertinamas kaip įrodinėjimo naštos perkėlimas kaltinamajam bei vadovavimasis prielaidomis nustatant asmens kaltumą ir pažeisti Konstitucijoje įtvirtintą nekaltumo prezumpcijos principą.

Pareiškėjas nurodo, jog ginčijamas teisinis reguliavimas gali būti vertinamas kaip prieštaringas, neaiškus ir dviprasmiškas, kliudantis suformuluoti kaltinimą taip, kad gynyba žinotų tikslų faktinį ir teisinį jo pagrindą ir galėtų veiksmingai jį ginčyti.

Remdamasis savo suformuota teismų praktika, pareiškėjas teigia, kad neteisėto praturtėjimo kriminalizavimo ginčijamame BK straipsnyje būdas sudaro prielaidas pažeisti Konstitucijoje įtvirtintą draudimo bausti du kartus už tą patį teisės pažeidimą principą, kai asmeniui dėl to paties turto įgijimo ir mokesčių už šį turtą nesumokėjimo pritaikomos baudos pagal Mokesčių administravimo įstatymą.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/21_2015.htm.