Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-03-09 16:47

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos dėl teismo teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio atitiktį Konstitucijai

2017-03-09

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymas ištirti, ar Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 86 straipsnio 3 dalis, pagal kurią teismas, nustatęs, kad kūriniai ar gretutinių teisių objektai buvo panaudoti be kolektyvinio administravimo asociacijos licencijos, priima sprendimą išieškoti iš naudotojo du kartus didesnį atlyginimą, negu priklausytų mokėti pagal suteiktą licenciją naudoti kūrinį ar gretutinių teisių objektą, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjo teigimu, pagal minėtą teisinį reguliavimą, nagrinėjančiam bylą teismui iš esmės nepalikta teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio tais atvejais, kai atlyginimo reikalauja kolektyvinio administravimo asociacija, gindama atstovaujamų autorių teisių ar gretutinių teisių subjektų interesus. Dėl tokio teisinio reguliavimo imperatyvumo teismas neturi galimybės, spręsdamas dėl priteistino atlyginimo dydžio, remtis protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitais bendraisiais teisės principais, atsižvelgti į kitas bylai reikšmingas aplinkybes. 

Pareiškėjo nuomone, Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas. Konstitucijoje netoleruojamas toks teisinis reguliavimas, kai teismas, pagal Konstituciją privalantis vykdyti teisingumą, negali, atsižvelgdamas į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes, nustatyti asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos dydžio ir, vadovaudamasis teise, inter alia nenusižengdamas teisingumo, protingumo, proporcingumo imperatyvams, priteisti teisingo atlyginimo už asmens patirtą materialinę ir moralinę žalą.

Pareiškėjui taip pat kyla abejonių, ar minėtu teisiniu reguliavimu nepažeidžiamas konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas, nes priteistino atlyginimo už kūrinių ar gretutinių teisių objektų panaudojimą apskaičiavimo mechanizmas skiriasi priklausomai nuo to, kas kreipėsi į teismą dėl jo priteisimo.

 Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/3_2017.htm.