Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-06-20 08:51

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar kai kurios Valstybės tarnybos ir Kriminalinės žvalgybos įstatymų nuostatos neprieštarauja Konstitucijai

2017-06-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 22 straipsniui ir 33 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalis (2012 m. spalio 2 d. redakcija) ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis tiek, kiek jose nenustatyta kriminalinės žvalgybos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką, be kita ko, kriminalinės žvalgybos informacijos, surinktos apie kitą asmenį, o ne tą, dėl kurio atliekamas tarnybinio nusižengimo tyrimas, panaudojimo, sprendžiant tarnybinės atsakomybės pagal Valstybės tarnybos įstatymą klausimą, procedūra.

Prašymą pateikė VAAT, sustabdęs administracinę bylą, kurioje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš valstybės tarnautojo (įstaigos vadovo) pareigų už šiurkščius tarnybinius nusižengimus, kuriuos tiriant panaudota informacija, kriminalinės žvalgybos metu surinkta apie kitą asmenį, o ne tą, dėl kurio atliekamas tarnybinio nusižengimo tyrimas.

Pasak pareiškėjo, pagal ginčijamą teisinį reguliavimą, kuriuo nėra nustatyta kriminalinės žvalgybos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką panaudojimo, sprendžiant tarnybinės atsakomybės klausimą, procedūra, taikant tarnybinę atsakomybę valstybės tarnautojams leidžiama naudotis išslaptinta kriminalinės žvalgybos informacija, surinkta apie kitą asmenį, o ne tą, dėl kurio atliekamas tarnybinio nusižengimo tyrimas. Toks teisinis reguliavimas, VAAT manymu, neatitinka visų asmens teisių, be kita ko, asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ir gerbimą, ribojimo sąlygų (Konstitucijos 22 straipsnis) bei konstitucinės teisės lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą (Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalis) įgyvendinimo.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/12_2017.htm