Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

2. PRAŠYMO GRĄŽINIMAS

Informacija atnaujinta: 2020-12-17 10:18

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) prašymas grąžinamas pareiškėjui, be kita ko, jeigu prašymas arba jo priedai neatitinka šio įstatymo 66 ir 67 straipsniuose nustatytų reikalavimų (šiuose straipsniuose yra nustatyti reikalavimai prašymų turiniui ir formai).

Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Pastaraisiais metais Konstitucijos 106 straipsnio 1–3 dalyse nurodytiems subjektams grąžinta apie 19 proc. gautų prašymų, dar apie 19 proc. prašymų turėjo jų dalies grąžinimą lėmusių trūkumų. Beveik visi šie prašymai (jų dalys) minėtiems pareiškėjams grąžinti dėl to, kad pareiškėjai nepateikė teisinių argumentų arba jie buvo nepakankami pareiškėjų abejonėms pagrįsti.