Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

1.2.6. Konstitucinis Teismas nenagrinėja fiktyvių prašymų

Informacija atnaujinta: 2020-12-28 12:57

Konstitucinis Teismas nenagrinėja fiktyvių prašymų. Konstitucinio Teismo praktikoje yra buvę keletas atvejų, kai pareiškėjų prašymai pripažinti fiktyviais, nes buvo grindžiami ne tais motyvais, kuriuos eksplicitiškai nurodė pareiškėjai (pastaruoju metu tokių prašymų negauta). Konstitucinio Teismo vertinimu, fiktyvus prašymas yra jam nežinybingas ir negali būti priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme [1]

Pirmą kartą Konstitucinis Teismas tai konstatavo 2007 m. sausio 31 d. sprendime, kuriuo atsisakė nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti Konkurencijos įstatymo nuostatų konstitucingumą. Sprendime pažymėta, kad pareiškėjas, ginčydamas Konkurencijos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai, iš esmės kvestionuoja Konkurencijos tarybos, kaip valstybės institucijos, turinčios saugoti Konstitucijoje įtvirtintos sąžiningos konkurencijos laisvę, kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatyme nustatytų reikalavimų, egzistavimą; toks kvestionavimas turėtų būti grindžiamas aiškia Konkurencijos įstatyme, kituose įstatymuose nustatyto teisinio reguliavimo analize ir santykio su Konstitucijos nuostatomis vertinimu; pareiškėjas negali neatsižvelgti ir į tai, kokie įsipareigojimai reguliuojant konkurencijos santykius Lietuvos Respublikai atsirado dėl narystės Europos Sąjungoje. Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo prašymas grindžiamas ne tais motyvais, kuriuos eksplicitiškai nurodė pareiškėjas, taigi šiuo požiūriu yra fiktyvus ir nežinybingas Konstituciniam Teismui.


[1] Žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. sausio 31 d., 2008 m. spalio 14 d., 2008 m. lapkričio 5 d., 2012 m. balandžio 12 d.2012 m. liepos 5 d. sprendimus.