Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

1. ATSISAKYMAS NAGRINĖTI PRAŠYMĄ

Informacija atnaujinta: 2020-12-16 09:18

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalį Konstitucinis Teismas motyvuotu sprendimu atsisako nagrinėti Konstitucijos 106 straipsnio 1–3 dalyse nurodytų subjektų prašymus ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu:

1) prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą;

2) prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui;

3) prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas;

4) Konstitucinis Teismas yra pradėjęs nagrinėti bylą dėl to paties dalyko;

5) prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais.

Pastaraisiais metais dažniausiai prašymus atsisakoma nagrinėti tuo pagrindu, kad jie yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (vyraujanti priežastis, dėl kurios Konstitucinis Teismas atsisako nagrinėti tokius prašymus, yra ta, kad pareiškėjai kelia ne teisės aktų atitikties Konstitucijai, o teisės aiškinimo ir taikymo klausimus). Kiek rečiau atsisakoma nagrinėti prašymus, paduotus teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą neturinčio subjekto (paprastai tais atvejais, kai pareiškėjai teismai neturi locus standi, nes ginčija jų nagrinėjamose bylose netaikytinus teisės aktus), taip pat prašymus, kuriuose nurodytų ginčijamų teisės aktų atitiktis Konstitucijai jau ištirta.