Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-11-10 09:47

Pradedamas nagrinėti Seimo paklausimas, ar Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-11-10

Ketvirtadienį, lapkričio 16 d. Konstitucinis Teismas uždarame posėdyje žodinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjo Seimo 2017 m. gegužės 2 d. nutarime išdėstytą paklausimą, kuriuo kreipiamasi dėl išvados, ar Seimo nario Kęstučio Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.  

Specialiosios tyrimo komisijos manymu, „Seimo nario Kęstučio Pūko padėjėjo-sekretoriaus pareigas einančių asmenų darbo metu bei pokalbių dėl Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus darbo vietos metu veiksmais, žodžiais, neverbaline kūno kalba buvo žeminamas kandidačių orumas, jos akivaizdžiai buvo diskriminuojamos dėl jų socialinės padėties, taip pat savo neetišku elgesiu Seimo narys K. Pūkas diskreditavo valstybės ir Seimo autoritetą, todėl K. Pūko veiksmai vertintini kaip Seimo nario priesaikos, kuria Seimo narys įsipareigojo gerbti ir vykdyti Konstituciją bei įstatymus, sulaužymas bei atitinkamai kaip šiurkštus Konstitucijos pažeidimas“.

Į Konstitucinio Teismo posėdį šaukiami pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo atstovai, suinteresuotas asmuo Seimo narys K. Pūkas ir jo atstovai, taip pat liudytojai.

Apie Konstitucinio Teismo posėdį Seimo narys K. Pūkas ir jo atstovai buvo tinkamai informuoti.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/10_2017.htm.