Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-02-06 16:21

Pradedama nagrinėti byla dėl Seimo statuto nuostatų, įtvirtinančių apkaltos proceso sąvoką, atitikties Konstitucijai

2017-02-06

Vasario 7 d., antradienį, 9 val. 30 min. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje žodinio proceso tvarka pradės nagrinėti bylą pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo statuto 227 straipsnis tiek, kiek, pasak pareiškėjos, pagal jį galimybė taikyti apkaltą, kaip konstitucinės atsakomybės priemonę, siejama su Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjos teigimu, pagal ginčijamą teisinį reguliavimą galimybė taikyti apkaltą siejama su nusikaltimo padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas. Tačiau minėtame straipsnyje galimybė taikyti apkaltą siejama su paaiškėjimu, kad padarytas nusikaltimas, neatsižvelgiant į tai, kokiu metu jis padarytas, t. y. į tai, ar jis padarytas einant šiame straipsnyje išvardytas pareigas. Tad, kaip nurodo pareiškėja, pagal Konstitucijos 74 straipsnį apkaltos taikymui svarbus tik paties paaiškėjimo, kad padarytas nusikaltimas, faktas, o ne tai, kada jis buvo padarytas – einant šiame straipsnyje nurodytas pareigas ar jų neinant.

Prašyme nurodoma, kad Konstitucijos 31 straipsnyje nustatyta, jog asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Taigi tai, ar padarytas nusikaltimas, paaiškėja tik Seimui gavus įsiteisėjusį apkaltinamąjį nuosprendį. Atitinkamai ir subjektai, kurie asmenis skiria (renka) į Konstitucijos 74 straipsnyje nurodytas pareigas, tada sužino, kad jų į pareigas paskirti (išrinkti) pareigūnai padarė nusikaltimą. Jeigu ši informacija būtų buvusi žinoma iki paskiriant (išrenkant) asmenį į atitinkamas Konstitucijos 74 straipsnyje nurodytas pareigas, jį skiriantis (renkantis) subjektas prieš jį paskirdamas (išrinkdamas) būtų galėjęs tai įvertinti. Pagal Konstituciją išvadai, jog padarytas nusikaltimas, padaryti nepakanka to, kad pareikšti įtarimai ar kaltinimas, jeigu jie nėra patvirtinti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

Į Konstitucinio Teismo posėdį kviečiami pareiškėjos Seimo grupės atstovai Seimo nariai Andrius Kubilius ir Jurgis Razma, taip pat suinteresuoto asmens Seimo atstovas Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/3_2016.htm.

Daugiau informacijos  galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt. Prašome cituojant arba kitaip platinant šią informaciją nurodyti informacijos šaltinį.