Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-10-12 13:46

Pradedama nagrinėti byla dėl Seimo rinkimų įstatymo nuostatos, kuria reglamentuojamas rinkėjų vienmandatėse rinkimų apygardose skaičius, atitikties Konstitucijai

2015-10-12

Spalio 13 d., antradienį, 9 val. 30 min. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje žodinio proceso tvarka pradės nagrinėti bylą dėl rinkėjų skaičiaus vienmandatėse rinkimų apygardose. Pareiškėja Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje nustatytas didesnis nei 10 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėja nurodo, jog ginčijamame įstatyme nustatyta, kad rinkėjų skaičius vienmandatėje rinkimų apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų šiose apygardose skaičiaus, t. y., šį rinkėjų skaičiaus skirtumų intervalą išreiškus procentais, rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičius gali iki 20 proc. skirtis nuo vidurkio. Esant tokiam nuokrypiui nuo vidurkio, tarp atskirų vienmandačių rinkimų apygardų gali susidaryti dar didesni, net iki 50 proc., rinkėjų skaičiaus skirtumai. Dėl tokių didelių skirtumų pagal rinkėjų skaičių mažose rinkimų apygardose rinkėjo balsas, esant vienodam rinkėjų aktyvumui, yra reikšmingesnis nei didžiosiose, t. y. rinkėjų balsai tampa nelygiaverčiai. Pareiškėja taip pat nurodo, kad kai kuriose miestų vienmandatėse rinkimų apygardų rinkėjų skaičius yra kur kas didesnis nei vidutinis, o kaimo vietovėse – gerokai mažesnis. Atsižvelgiant į tai, kad didžiųjų miestų rinkėjai yra palankesni vienoms, o kaimo vietovių rinkėjai – kitoms politinėms partijoms (politikams), pareiškėjos manymu, rinkėjų vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus skirtumai yra dirbtinai išlaikomi politiniais tikslais, dėl to rinkimų procesas nėra sąžiningas ir skaidrus.

Pareiškėja pažymi, jog Konstitucinis Teismas jau anksčiau yra konstatavęs, kad rinkimų sistema neturi būti palanki tik kai kuriems pasyviąją rinkimų teisę įgyvendinantiems subjektams, taip pat neturi būti sudaroma prielaidų neatspindėti daugumos rinkėjų valios, rinkimų procesas turi būti sąžiningas ir skaidrus. Tačiau dėl dabartinio teisinio reguliavimo Seimo rinkimuose konkuruojama nevienodomis sąlygomis ir neatspindima daugumos rinkėjų valia. Taip pažeidžiama Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalis, kurioje įtvirtintas lygios rinkimų teisės principas, ir 4 straipsnis, pagal kurį Tautos atstovai renkami demokratiškai.

Pareiškėjos manymu, Konstituciją atitiktų ne didesnis kaip 10 proc. rinkėjų rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidurkio. Tokio dydžio nuokrypį rekomenduojama nustatyti ir pagal gerąją tarptautinę rinkimų praktiką.

Į Konstitucinio Teismo posėdį kviečiami pareiškėjos Seimo narių grupės atstovas Seimo narys Kęstutis Masiulis, suinteresuoto asmens Seimo atstovas Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas, taip pat Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros lektorius Rolandas Tučas.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje (http://www.lrkt.lt/~prasymai/12_2015.htm).