Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-01-19 10:22

Pradedama nagrinėti byla dėl laikino tiesiogiai išrinktų valstybės politikų nušalinimo nuo pareigų

2016-01-19

Sausio 20 d., trečiadienį, 9 val. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje pradės nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Seimo prašymą ištirti Baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnio tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, nenustatytas draudimas ar nenumatyti kokie nors papildomi kriterijai, pagal kuriuos neleidžiama neribotam laikui nušalinti nuo pareigų tiesiogiai išrinkto valstybės politiko, atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėjo teigimu, pagal Konstituciją tik piliečiai turi teisę kurti Lietuvos valstybę ir nustatyti jos konstitucinę santvarką, valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų sandarą, o demokratinių valstybės institutų sudarymas ir funkcionavimas yra galimas tik užtikrinus piliečių rinkimų teisę. Todėl teisiniu reguliavimu, kuriuo leidžiama neribotam laikui nušalinti nuo pareigų tiesiogiai išrinktą valstybės politiką, pasak pareiškėjo, ribojama piliečių teisė dalyvauti valdant savo šalį.

Pareiškėjas abejoja, ar vienos iš būtinų žmogaus gyvybinių poreikių tenkinimo, deramos padėties visuomenėje užtikrinimo sąlygų – konstitucinės teisės į darbą ribojimas, t. y. draudimas tiesiogiai išrinktam valstybės politikui eiti savo pareigas, yra proporcingas demokratinės visuomenės tikslui apsaugoti valstybę nuo galimos nusikalstamos veikos ar kitų pavojingų pažeidimų. Prašyme pažymima, kad demokratinėje visuomenėje nėra ir negali būti pagrįstas interesas ir tikslas tiesiogiai išrinktą valstybės politiką, kuris yra sudedamoji valstybės valdymo ar savivaldos dalis ir dėl kurio yra atliekamas tyrimas, nušalinti nuo pareigų, nes tyrimo pradėjimas ir atlikimas nereiškia, kad asmuo iš tiesų yra padaręs nusikalstamą veiką.

Į Konstitucinio Teismo posėdį kviečiami Seimo atstovai – Seimo narys Stasys Šedbaras (pareiškėjo atstovas) ir Seimo narys Povilas Urbšys (suinteresuoto asmens atstovas).

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje (http://www.lrkt.lt/~prasymai/17_2015.htm).