Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-05-05 13:37

Pradedama nagrinėti byla dėl Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos, kuria įtvirtintas atliekų tvarkymo organizavimo licencijos panaikinimo pagrindas, atitikties Konstitucijai

2017-05-05

Pirmadienį, gegužės 8 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradės nagrinėti bylą pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, kuria nustatyta, kad atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu licencijos turėtojas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą 3 kartus per paskutinius dvejus metus.

Pareiškėjos teigimu, pagal  nustatytą teisinį reguliavimą atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimas panaikinamas ne trijų galiojančių įspėjimų, bet trijų paskirtų ir panaikintų įspėjimų pagrindu, nustačius bet kokius (net visiškai mažareikšmius, neturinčius jokio poveikio visuomenės sveikatai ar saugumui, viešajam interesui) licencijuojamos veiklos pažeidimus. Pasak pareiškėjos, ūkinės veiklos laisvė taip yra ribojama daugiau, nei būtina užtikrinant viešąjį interesą. Be to, tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėją ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir numatytų priemonių šiam tikslui pasiekti nėra teisingos pusiausvyros (proporcingumo).

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/12_2016.htm.