Pateikti prašymą

Informacija atnaujinta: 2022-10-14 08:22

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) keliamą riziką ir siekiant užtikrinti jos plitimo prevenciją, aptarnaujant į Konstitucinį Teismą atvykusius asmenis laikomasi šių reikalavimų:

 

  • prie įėjimo į Teismo patalpas matuojama jų kūno temperatūra. Asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau) ar kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į Teismo patalpas neįleidžiami ir neaptarnaujami;
  • aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys asmenys (šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį));
  • asmenys aptarnaujami tik jų aptarnavimui skirtoje patalpoje;
  • vienu metu aptarnaujamas tik vienas asmuo. Vieno asmens aptarnavimui skiriama ne daugiau kaip 20 minučių;
  • aptarnaujamas asmuo nuo asmenį aptarnaujančio darbuotojo privalo laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo.

 

Prašymus galima pateikti pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 17 val. (be pietų pertraukos), penktadieniais nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. (be pietų pertraukos) 101 kabinete, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme (Gedimino pr. 36, 01104 Vilnius).  Švenčių dienų išvakarėse darbo diena trumpesnė 1 valanda.

Pavyzdinė prašymo Konstituciniam Teismui forma 

 

Bendroji informacija teikiama telefonu (8 5) 261 3535 arba el. paštu pastas@lrkt.lt.

Jeigu atvykote į Konstitucinį Teismą, bet negalite lipti laiptais, dėl pagalbos prašome skambinti tel. (8 5)  261 3535.

Maloniai primename, kad norint pateikti prašymą būtina turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą. Jeigu prašymą teikia asmens atstovas, kartu su prašymu Konstituciniam Teismui turi būti pateikti atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

Prašymai, paklausimai ir jų priedai Konstituciniam Teismui taip pat gali būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (E. pristatymas) arba naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) ADOC specifikaciją atitinkančių elektroninių dokumentų forma.

Rekomendacijas, kaip sukurti elektroninius dokumentus, atitinkančius ADOC specifikaciją, ir juos pasirašyti elektroniniu parašu, galima rasti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainėje:
https://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html

Asmenų prašymų teikimo Konstituciniam Teismui elektroninių ryšių priemonėmis paslauga e. paslaugų portale Elektroniniai valdžios vartai (www.epaslaugos.lt).