Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-11-28 16:47

Pareiškėjai Seimo narių grupei grąžintas prašymas ištirti kai kurių Elektros energetikos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai ir kai kurių Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos nuostatų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams

2017-11-28

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti kai kurių Elektros energetikos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai, taip pat Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos 1 priedo nuostatų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams. Šios nuostatos susijusios su išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo termino pratęsimu ir su reguliuojamų šilumos gamintojų valdomų šilumos energijos gamybos įrenginių įrengtosios šiluminės galios reikšmių nustatymu iki 2021 m.

Konstitucinis Teismas sprendime konstatavo, kad jam pateiktas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų prašymo ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai turiniui.

Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjos Seimo narių grupės prašyme nėra nurodytas pareiškėjos atstovas pagal įstatymą (Seimo narys (nariai)). Vadinasi, pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 66 straipsnio 2 dalyje numatyto reikalavimo nurodyti Seimo narių grupei atstovaujantį atstovą pagal įstatymą – Seimo narį (narius).

Taip pat nustatyta, kad minėtas prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyto reikalavimo tinkamai patvirtinti su prašymu besikreipiančių Seimo narių parašus: nurodyta pareiškėjos Seimo narių grupės prašymo data (2017 m. lapkričio 20 d.) yra vėlesnė nei Seimo pirmininko pavaduotojo nurodyta parašų tvirtinimo data (2017 m. lapkričio 16 d.), dalis prašymą pasirašiusių Seimo narių yra išbraukti iš pasirašiusiųjų sąrašo, jokių pastabų prie šių išbraukymų nėra. Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį, kad dėl šių pareiškėjos prašymo trūkumų gali kilti pagrįstų abejonių dėl Seimo narių grupės pateiktą prašymą pasirašiusių Seimo narių parašų autentiškumo, parašų patvirtinimo tikrumo.

Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1763/content.