Įvykiai

Oficialiosios konstitucinės doktrinos leidiniai nuo šiol kiekvienam prieinami Konstitucinio Teismo svetainėje

2016-06-22

Atsižvelgdami į didelį domėjimąsi Konstitucinio Teismo leidiniais, kuriuose skelbiamos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos, kartu siekdami populiarinti ir skleisti konstitucines vertybes, prisidėti prie teisinės kultūros kėlimo ir didinti Konstitucinio Teismo atvirumą, Konstitucinio Teismo svetainėje skelbiame leidinių „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos: 1993–2009“ ir „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos: 2010–2013“ tekstus.

Šiuose leidiniuose susistemintai, aiškia ir patogia kasdieniam naudojimui tvarka pateikiamos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje iki 2013 m. formuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos. Šiuo metu jau rengiama 2014–2016 m. oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatų knyga.

Pagal Konstituciją tik Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstitucijos nuostatas –  formuluoti oficialiąją konstitucinę doktriną.  Nagrinėdamas konstitucinės justicijos bylas, jis aiškina Konstitucijos nuostatų turinį ir prasmę, atskleidžia jų tarpusavio sąsajas, konstitucinių vertybių pusiausvyrą, konstitucinio reguliavimo, kaip visumos, esmę. Oficialiosios konstitucinės doktrinos formavimas yra nuolatinis ir nesibaigiantis procesas, jis vyksta plėtojant ankstesniuose Konstitucinio Teismo aktuose pateiktas konstitucinių nuostatų interpretacijas ir atskleidžiant naujus konstitucinio reguliavimo aspektus. Konstitucinio Teismo pateikiamas Konstitucijos aiškinimas padeda ne tik ją suprasti ir taikyti, bet ir  atskleisti giluminį potencialą nekeičiant jos teksto ir taip pritaikyti prie valstybės raidos ir nuolatinių visuomenės gyvenimo pokyčių.

Oficialiosios konstitucinės doktrinos leidinius galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, skiltyje Teismo aktai / Oficialioji konstitucinė doktrina. Leidiniai pateikiami pdf formatu.