Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-03-07 16:02

Paskelbta bylos dėl baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą posėdžio pertrauka

2017-03-07

Šiandien, kovo 7 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradėjo bylos posėdį pagal pareiškėjų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Marijampolės rajono apylinkės teismo, Vilniaus apygardos teismo, Šiaulių apygardos teismo, Joniškio rajono apylinkės teismo prašymus ištirti, ar Konstitucijos 23, 31 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Baudžiamojo kodekso (BK) 1891 straipsnio 1 dalis.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 531 straipsnio 4 dalį, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, proceso dalyviai į teisminį posėdį nekviečiami ir jame nedalyvauja, posėdis vyksta laisva forma; šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas proceso dalyviai įgyvendina raštu iki teisminio posėdžio pradžios.

Vadovaudamasis šia nuostata, pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovas Jonas Prapiestis iki posėdžio pateikė raštą, kuriame išdėstyti samprotavimai dėl byloje gautų suinteresuoto asmens ir kitų asmenų paaiškinimų. Rašte prašoma pasiūlyti ir kitoms institucijoms negu tos, kurios jau pateikė savo paaiškinimus, pateikti rašytines nuomones, ar Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnio 1 dalis  neprieštarauja Konstitucijai. Pareiškėjo atstovas taip pat prašo padaryti posėdžio pertrauką arba jį atidėti, iki bus gauta suinteresuoto asmens atstovo nuomonė dėl pateikto prašymo, papildomi šio proceso dalyvio paaiškinimai dėl bylos esmės ir pateiktame prašyme nurodytų institucijų rašytinės nuomonės.

Atsižvelgęs į tai, Konstitucinis Teismas nusprendė padaryti pertrauką ir prašyti suinteresuoto asmens Seimo atstovo iki kovo 13 d. pateikti savo nuomonę dėl minėtame rašte išdėstytų argumentų, samprotavimų ir prašymų.

Bylos dėl baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą posėdis rašytinio proceso tvarka bus pratęstas kovo 14 d. 10 val.