Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-02-09 17:16

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti tėvystės pašalpos dydžio ribojimo atitiktį Konstitucijai

2017-02-09

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti, ar Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostata, kuria buvo nustatytas maksimalus tėvystės pašalpos (mokamos tėvui, kol vaikui sueis vienas mėnuo) dydis (2016 m. neviršijo 1 500 Eur), taip pat Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų punktai, kuriais buvo įgyvendinamas šis teisinis reguliavimas, atitinka Konstituciją.

Pareiškėjas nepateikė konstitucinių argumentų, kodėl dirbantis tėvas turi būti prilygintas dirbančiai motinai, kuriai Konstitucijos 39 straipsnio 2 dalyje yra garantuojamos mokamos atostogos iki gimdymo ir po jo.

Konstitucinis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad tai yra specifinė garantija, kurios paskirtis – užtikrinti nėščios ir pagimdžiusios moters fiziologinės būklės apsaugą, ypatingą motinos ir vaiko ryšį pirmosiomis jo gyvenimo savaitėmis, sudarius galimybę dirbančiai moteriai tam tikrą pagrįstą laiką iki gimdymo ir po jo atsitraukti nuo darbinės veiklos.

Tuo tarpu dirbančiam tėvui atostogos nuo vaiko gimimo Konstitucijoje nėra garantuojamos – tokias atostogas ir jų metu teikiamos finansinės paramos dydį, įgyvendindamas savo diskreciją, gali nustatyti įstatymų leidėjas. Prašyme nepaaiškinta, kodėl pagal Konstituciją atsižvelgiant į šį esminį motinai ir tėvui suteikiamų atostogų skirtumą, negali būti nustatytas skirtingas šių atostogų metu mokamų išmokų dydis.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą pareiškėjo prašyme  ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai turi būti pateikti aiškūs teisiniai argumentai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę. Prašymo grąžinimas neatima teisės, pašalinus trūkumus, vėl kreiptis į Konstitucinį Teismą.