Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-01-05 16:35

Pareiškėjai grąžintas prašymas ištirti Seimo rinkimų įstatymo nuostatos atitiktį Konstitucijai

2016-01-05

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nustatytas reguliavimas tiek, kiek kandidatas į Seimo narius, kuris yra (buvo) kitos valstybės pilietis, įpareigojamas pateikti kitos valstybės kompetentingų institucijų išduotą dokumentą apie tos valstybės pilietybės atsisakymą ar jos netekimą, neprieštarauja Konstitucijos 12 straipsnio 2 daliai, 56 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos prašymas yra analogiškas ir esminėmis nuostatomis tapatus Konstituciniam Teismui jau buvusiam pateiktam Seimo prašymui ištirti tos pačios Seimo rinkimų įstatymo nuostatos konstitucingumą ir yra grindžiamas tais pačiais argumentais. 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Konstitucinis Teismas grąžino analogišką prašymą pareiškėjui konstatavęs, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų savo abejonei dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijai pagrįsti. Šis pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas taip pat grąžintas kaip neatitinkantis reikalavimo pateikti teisinį išdėstytos pozicijos pagrindimą.

Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą, kai bus pašalinti trūkumai.