Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-07-04 15:50

Nutraukta teisena byloje dėl Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo atitikties Konstitucijai

2017-07-04

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu nutraukė pradėtą teiseną byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas tiek, kiek jame nenustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn.

Pareiškėja prašyme nurodė, kad minėto įstatymo nuostatose yra nustatyta turto arba verslo vertintojo drausminė atsakomybė, tačiau nei šiame įstatyme, nei jokiame kitame teisės akte nenumatytas senaties terminas šiai atsakomybei taikyti. Tokia situacija, pasak pareiškėjos, vertintina kaip legislatyvinė omisija – teisės spraga, kurią draudžia Konstitucija.

Tačiau, kaip pažymėta sprendime, Seimas 2017 m. birželio 22 d. priėmė Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo nustatė, kad praėjus trejiems metams nuo pažeidimo padarymo dienos turto ar verslo vertintojas nebegali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Taigi pareiškėjos ginčijamas teisinis reguliavimas iš esmės pakeistas – Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytas toks teisinis reguliavimas, dėl kurio nebuvimo pareiškėja kreipėsi į Konstitucinį Teismą.

Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog tai reiškia, kad, be kita ko, tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipėsi ne teismai, bet kiti Konstitucijos 106 straipsnyje nurodyti subjektai (šiuo atveju – Seimo narių grupė), o ginčijamas teisės aktas yra pakeistas, atsižvelgęs į nagrinėjamos bylos aplinkybes, jis turi teisę pradėtą teiseną nutraukti.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/2_2017.htm.