Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-12-20 16:54

Konstitucinis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo

2017-12-20

Konstitucinis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dviem klausimais byloje dėl Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) kai kurių nuostatų atitikties Konstitucijai. Konstitucinės justicijos bylos nagrinėjimo Konstitucinio Teismo teisminiame posėdyje klausimas bus sprendžiamas gavus prašomą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą.

Šioje konstitucinės justicijos byloje ginčijama, be kita ko, Įstatymo 3, 5 straipsnių nuostatų atitiktis Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, kurioje, be kita ko, įtvirtinta asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva.

Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui Konstituciniam Teismui kilo klausimas dėl Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1, 3 punktų, 5 straipsnio nuostatų, kuriomis įtvirtinti tam tikri žalio pieno pirkėjams taikomi su žalio pieno pirkimo kainos nustatymu susiję draudimai ir reikalavimai, suderinamumo su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 (toliau – Reglamentas) 148 straipsnio 4 dalimi ir atitinkamai – dėl šios dalies turinio aiškinimo.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad konstitucinis visateisio Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungoje imperatyvas lemia ir konstitucinį Lietuvos Respublikos įsipareigojimą tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos teisės reikalavimus. Europos Sąjungos teisė yra Lietuvos Respublikos teisės, be kita ko, Konstitucijos, aiškinimo šaltinis tose srityse, kuriose pagal Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 straipsnį Lietuvos Respublika dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją. Kadangi žemės ūkio, vidaus rinkos sritys priskiriamos pasidalijamajai Europos Sąjungos ir valstybių narių kompetencijai, nėra pagrindo aiškinti su šiomis sritimis susijusių Konstitucijos, be kita ko, jos 46 straipsnio, nuostatų kitaip, nei nurodytas sritis reguliuoja Europos Sąjungos teisė.

Atsižvelgiant į tai, Konstituciniam Teismui kilęs Reglamento 148 straipsnio 4 dalies aiškinimo klausimas yra svarbus sprendžiant, ar Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1, 3 punktų, 5 straipsnio nuostatos neprieštarauja, be kita ko, Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai. Be to, Konstitucinio Teismo sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. Todėl šioje konstitucinės justicijos byloje privaloma gauti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą dėl Reglamento 148 straipsnio 4 dalies turinio išaiškinimo.

Konstitucinis Teismas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą kreipiasi antrą kartą. Pirmas toks sprendimas buvo priimtas 2007 m. gegužės 8 d.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1772/content.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/16_2016.htm.