Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-04-29 10:12

Byla dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos pradedama nagrinėti rašytinio proceso tvarka

2015-04-29

Balandžio 30 d., ketvirtadienį, 14 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą dėl Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo ir šį įstatymą įgyvendinančio Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 670 nuostatų atitikties Konstitucijai.

Pareiškėjo – Klaipėdos miesto apylinkės teismo prašyme teigiama, jog tai, kad socialinio būsto nuomininkė gauna invalidumo bei našlių ir našlaičių pensijas, taip pat transporto išlaidų kompensaciją, užkirto jai kelią toliau naudotis teise į socialinio būsto nuomą, nes pagal ginčijamas minėto įstatymo nuostatas, asmens pajamoms pasiekus tam tikrą ginčijamame Vyriausybės nutarime nustatytą dydį (socialinio būsto nuomininkės pajamos šį dydį pasiekė mokant jai minėtas išmokas), savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis turi būti nutraukta. Taigi socialinio būsto nuomininkė, įgyvendindama vieną konstitucinę teisę – į pensiją, neteko galimybės įgyvendinti kitą konstitucinę teisę – į socialinio būsto nuomą. Pasak pareiškėjo, vertinant asmens pajamas neatsižvelgiama į tai, kokios rūšies pajamas jis gauna, į asmens individualias savybes (būseną), poreikius, kitas reikšmingas aplinkybes, o dėl to gali atsirasti prieštaravimas Konstitucijos 52 straipsnio nuostatai, laiduojančiai teisę į socialinį aprūpinimą, konstituciniams teisingumo, protingumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principams.

Pareiškėjas taip pat pažymi, kad Vyriausybė ginčijamu nutarimu nustatė pajamų ir turto dydžius, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą. Taip Vyriausybė įstatymų leidėjo pavedimu poįstatyminiu aktu nustatė ratą asmenų, turinčių teisę pretenduoti į valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tačiau pagal Konstitucijos 52 straipsnį asmenys, kuriems skiriama socialinė parama, gali būti nustatyti tik įstatymu.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą dėl iškeldinimo iš savivaldybei priklausančio socialinio būsto.

 Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka proceso dalyviai į teisminį posėdį nekviečiami ir jame nedalyvauja, posėdis vyksta laisva forma. Įstatymo nustatytas teises ir pareigas proceso dalyviai įgyvendina raštu iki teisminio posėdžio pradžios.