Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-05-25 15:35

Skelbiamas nutarimas dėl socialinio būsto nuomos

2015-05-25

Gegužės 26 d., antradienį, 9.30 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą dėl Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo ir šį įstatymą įgyvendinančio Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 670 nuostatų atitikties Konstitucijai.

Į Konstitucinį Teismą kreipėsi pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės teismas, nagrinėjęs bylą dėl nuomininkės iškeldinimo iš savivaldybei priklausančio socialinio būsto. Pagal ginčijamas minėto įstatymo nuostatas, asmens pajamoms pasiekus tam tikrą ginčijamame Vyriausybės nutarime nustatytą dydį, savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis turi būti nutraukta. Pareiškėjo teigimu, minėtu atveju socialinio būsto nuomininkė gyveno iš socialinių išmokų – invalidumo bei našlių ir našlaičių pensijų ir būtent tai užkirto jai kelią toliau naudotis teise į socialinio būsto nuomą. Taigi, įgyvendindama vieną konstitucinę teisę – į pensiją, nuomininkė neteko galimybės įgyvendinti kitą konstitucinę teisę – į socialinio būsto nuomą. Pasak pareiškėjo, tai, kad vertinant asmens pajamas neatsižvelgiama į gaunamų pajamų rūšį, asmens individualias savybes (būseną), poreikius ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali prieštarauti Konstitucijos 52 straipsnio nuostatai, laiduojančiai teisę į socialinį aprūpinimą, konstituciniams teisingumo, protingumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principams.

Pareiškėjas taip pat pažymi, kad Vyriausybė ginčijamu nutarimu nustatė pajamų ir turto dydžius, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą. Taip Vyriausybė įstatymų leidėjo pavedimu poįstatyminiu aktu nustatė ratą asmenų, turinčių teisę pretenduoti į valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tačiau pagal Konstitucijos 52 straipsnį asmenys, kuriems skiriama socialinė parama, gali būti nustatyti tik įstatymu.