Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-02-12 10:09

Skelbiamas nutarimas byloje dėl teisės turėti ginklą apribojimų

2016-02-01

Rytoj, vasario 2 d., antradienį, 9.30 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatos tiek, kiek pagal ją asmenims, turintiems dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ir nedidelės galios ginklus, jeigu jie šiuos ginklus įsigijo ir aplinkybės, dėl kurių jie pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) nelaikomi nepriekaištingos reputacijos asmenimis, atsirado iki Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2011 m. kovo 1 d.), ir 2011 m. vasario 28 d. neturėjusiems leidimo laikyti ar leidimo nešiotis ginklus, yra taikomi griežtesni nepriekaištingos reputacijos reikalavimai negu nustatytieji iki 2011 m. vasario 28 d. galiojusiame Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, atitikties Konstitucijai.

Pareiškėjų Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymuose nurodoma, kad pagal ankstesnį teisinį reguliavimą leidimas laikyti ir leidimas nešiotis tam tikrų rūšių ginklus, kurie anksčiau buvo priskiriami D kategorijai, nebuvo reikalingas, o nustačius naują teisinį reguliavimą nuo 2011 m. kovo 1 d. šie ginklai buvo perkelti į C kategorijos ginklų sąrašą ir jų savininkams nustatytas reikalavimas turėti leidimą. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) nustatyta, kad įsigyti ir turėti B ir C kategorijų ginklus gali tik nepriekaištingos reputacijos fizinis asmuo. Šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai, kuriuos atitinkantis asmuo pagal šį įstatymą nelaikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu, yra griežtesni negu nustatytieji iki tol galiojusios redakcijos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje.

Iki ginčijamo teisinio reguliavimo įsigaliojimo galiojusioje Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) 18 straipsnio 2 dalyje nustatyti griežtesni apribojimai netaikomi asmenims, jeigu jie ginklus įsigijo ir aplinkybės, dėl kurių gali būti taikomi apribojimai, atsirado iki Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.

Ginčijamu teisiniu reguliavimu įtvirtinta, kad Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) nustatyti griežtesni apribojimai (nepriekaištingos reputacijos reikalavimai) netaikomi asmenims, kurie 2011 m. vasario 28 d. turėjo leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus, jeigu aplinkybės, dėl kurių gali būti taikomi apribojimai, atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo. Taigi, nepasibaigus terminui, kuriuo turėjo galioti nustatytos sąlygos, kuriomis asmenims netaikomi Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) 18 straipsnio 2 dalyje nustatyti griežtesni apribojimai, teisinis reguliavimas buvo pakeistas ir nustatyta, kad netaikyti šių griežtesnių apribojimų galima tik daug siauresniam asmenų ratui, t. y. tiems asmenims, kurie 2011 m. vasario 28 d. turėjo leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus. Todėl asmenų, kurie kreipėsi dėl leidimų laikyti (nešiotis) turimus šaunamuosius ginklus, anksčiau priskirtus D kategorijos ginklams, o nuo 2011 m. kovo 1 d. priskiriamus C kategorijos ginklams, išdavimo, padėtis, atsižvelgiant į kreipimosi laiką, tapo nelygiavertė.

Pareiškėjų nuomone, tokiu teisiniu reguliavimu pažeidžiamos Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies, 29 straipsnio 1 dalies nuostatos ir konstitucinis teisinės valstybės principas.