LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Su Lietuvos teismų diena!

2021-12-15

Šiandien – Lietuvos teismų diena.

Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos teismus ir juose dirbančius teisėjus bei teismų darbuotojus profesinės šventės proga!

Demokratinėje teisinėje valstybėje teismams priskirta be galo atsakinga ir svarbi konstitucinė kompetencija vykdyti teisingumą ir pareiga teisingai, objektyviai išnagrinėti bylas, priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus, nuo kurių priklauso žmonių likimai. Konstitucijos garantuojamas teisėjo ir teismų nepriklausomumas – teisminės valdžios esminė ašis, kuriai sulūžus nebebūtų pagrindo kalbėti ir apie teisinės valstybės egzistavimą.

Teisėjo, priimančio sprendimus Lietuvos Respublikos vardu, misija – įvairialypė ir atsakinga. Jis turi būti ir įstatymų leidėjo partneris, prisidedantis prie teisės kūrimo, ir teisės ginamų vertybių saugotojas bei garantas. Teismai, būdami viena iš valstybės valdžią – teisminę valdžią – įgyvendinančių, teisingumą vykdančių institucijų, privalo užtikrinti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves, o kartu veikti taip, kad visuomenė jais pasitikėtų.

Bonus judex secundum aequum et bonum judicat et aequitatem stricto juri praefert  – geras teisėjas priima tokius sprendimus, kuriuose teisingumas nusveria įstatymo raidę.

Tad sveikindama profesinės šventės proga linkiu visiems teisėjams ir teismų darbuotojams geriausios profesinės kloties, o kartu ir principingumo bei išminties ieškant konstitucinį teisingumo principą atitinkančių sprendimų – ne formalių, o savo esme teisingų. Tik tokį teisingumą įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vardu –

Danutė Jočienė,
Konstitucinio Teismo pirmininkė