LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Mokslo studijos pristatymas ir apskritojo stalo diskusija Konstituciniame Teisme

2014-10-27

Konstituciniame Teisme vyko Lietuvos teisės instituto kartu su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, globojant Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, suorganizuotas renginys – instituto mokslininkų parengtos mokslo studijos „Argumentavimas remiantis teisės principais: atkuriamasis ir plėtojamasis būdai“ pristatymas ir apskritojo stalo diskusija. Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas.

Mokslo studija yra teisės teorijos darbas, kuriame siekiama į teisės aiškinimą pažvelgti dviem skirtingais požiūriais ir parodyti dvi galimas perspektyvas. Joje keliami klausimai dėl teisėjo sprendimų, priimamų remiantis subjektyviu teisingumo jausmu, aktyvaus teisėjų vaidmens priimtinumo ar būtinumo, aptariamos galimybės įtikinamai ir nuodugniai argumentuoti teisės principais. Studijos autoriai Johanas Baltrimas ir Mindaugas Lankauskas (Lietuvos teisės institutas) kartu su renginio dalyviais aptarė diskusinius klausimus dėl argumentavimo teisės principais mokslinėje literatūroje, studijoje nagrinėtus požiūrius.