Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Lietuvos Valstybės Konstitucijai – 100

2022-08-01

Lygiai prieš šimtą metų rugpjūčio 1 d. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę demokratinius valstybingumo pamatus paklojusią Lietuvos Valstybės Konstituciją. Pirmojoje modernioje Vakarų valstybių teisinėmis tradicijomis paremtoje nepriklausomos Lietuvos Konstitucijoje atsiskleidė lietuvių tautos nepriklausomybės troškimas, socialiniai ir politiniai siekiai, didelis dėmesys skirtas žmogaus teisėms ir laisvėms, įtvirtinta demokratinė konstitucinė santvarka, konstituciniai Lietuvos Respublikos pilietybės pagrindai.

„Konstitucija yra tas kelrodis, nuo kurio aš niekad nenukrypsiu“, ‒ teigė pirmasis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Džordžas Vašingtonas. Būtent 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija buvo kelrodis rengiant nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Respublikos 1992 m. spalio 25 d. referendume priimtą Konstituciją, pagal kurios nuostatas gyvename šiandien. Prieš šimtą metų priimtos Konstitucijos 1 straipsnio nuostata „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ gyvuoja iki šiol: ji ne tik yra įrašyta dabartinės Konstitucijos 1 straipsnyje, bet ir negali būti pakeista taip, kad būtų paneigtos joje įtvirtintos pamatinės konstitucinės vertybės – nepriklausomybė ir demokratija, nes tai reikštų pačios Konstitucijos esmės paneigimą. Taigi šimtmetį skaičiuojanti 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija dėl savo turinio tvirtai gali būti vadinama demokratinės konstitucinės santvarkos, įtvirtintos ir dabar galiojančioje 1992 m. Konstitucijoje, pamatu, o jos nuostatos yra ir, tikimės, liks aktualios dar daugelį šimtmečių.

2022 metai yra ypatingi Lietuvos konstitucionalizmui – rugpjūčio 1 d. paminėję 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos šimtmetį, spalio 25 d. švęsime ir dabar galiojančios 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-metį.