LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinių žmogaus teisių apsauga yra viena pamatinių Konstitucinio Teismo funkcijų

2015-12-10

Minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvavo Seimo Žmogaus teisių komiteto surengtame iškilmingame posėdyje „25 metai laisvės ir žmogaus teisių kelyje. Pažanga ir lūkesčiai“. Posėdyje dalyvavo Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Seimo ir Vyriausybės nariai, Konstitucinio Teismo teisėja Danutė Jočienė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus ir kiti garbingi svečiai.

D. Žalimas savo kalboje pažymėjo, kad konstitucinių žmogaus teisių apsauga yra viena pamatinių Konstitucinio Teismo funkcijų. „Prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, kaip ir demokratija bei valstybės nepriklausomybė, yra tokios konstitucinės vertybės, kurios sudaro Konstitucijos, kaip visuomenės sutarties, ir ja grindžiamo Tautos bendro gyvenimo, pačios Lietuvos valstybės pamatą. Todėl niekas negali paneigti Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių šias pamatines konstitucines vertybes, nes tai reikštų pačios Konstitucijos esmės paneigimą. Niekas neturi ir negali turėti įgaliojimų panaikinti prigimtinių žmogaus teisių, kylančių iš prigimtinio žmogaus orumo“, – pasakė Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Jis atkreipė dėmesį į tai, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog prigimtinis žmogaus teisių pobūdis reiškia, kad jos yra neatskiriamos nuo individo, nesusietos nei su teritorija, nei su tauta; žmogus jas turi nepriklausomai nuo to, ar jos yra įtvirtintos valstybės teisės aktuose, ar ne. Pirminis prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių šaltinis yra pati žmogaus prigimtis. Prigimtinės žmogaus teisės – tai individo prigimtinės galimybės, kurios užtikrina jo žmogiškąjį orumą socialinio gyvenimo srityse.

D. Žalimas taip pat priminė, kad būtent spręsdamas su žmogaus teisių apsauga susijusius klausimus Konstitucinis Teismas dar 1995 m. pažymėjo, kad vien pažodinis žmogaus teisių aiškinimas yra nepriimtinas žmogaus teisių apsaugos prigimčiai.  „Žmogaus teisių apsauga tapo sritimi, paskatinusia Konstitucinį Teismą atsižvelgti į visuminį konstitucinį reguliavimą, vadovautis ne tik Konstitucijos raide, bet ir dvasia“, – pabrėžė Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Konstitucinio Teismo pirmininkas pabrėžė, kad per pastaruosius 25 metus Lietuva tapo svarbiausių su žmogaus teisių apsauga susijusių tarptautinių sutarčių šalimi, tarptautiniai žmogaus teisių apsaugos standartai tapo gairėmis kuriant ir plėtojant nacionalinę žmogaus teisių apsaugą, valstybėje įsitvirtino europinė žmogaus teisių, politinė ir teisinė sistema.

Konstitucinio Teismo teisėja D. Jočienė perskaitė pranešimą "Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. Kintantis požiūris į žmogaus teises", kuriame apžvelgė svarbiausias paskutinių metų bylas ir naujas tendencijas šio teismo praktikoje.

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.