LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinis Teismas sėkmingai įgyvendino vystomojo bendradarbiavimo projektą

2016-12-21

Konstitucinis Teismas baigė įgyvendinti Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą“. Su  Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės šalių konstitucinių teismų atstovais dalytasi gerąja ir aktualiąja patirtimi, vertinga stiprinant šių institucijų vaidmenį, užtikrinant vieno pamatinių ES principų – teisinės valstybės principo įgyvendinimą ir apsaugą. Kartu siekta sudaryti prielaidas minėtų valstybių konstituciniams teismams dar aktyviau prisidėti prie demokratizacijos procesų ir euroatlantinės integracijos stiprinimo jose.

Įgyvendinant projektą buvo surengta tarptautinė Lietuvos ir šalių partnerių – Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos – konstitucinių teismų teisėjų konferencija (Vilniaus forumas). Joje aptartos problemos, su kuriomis šie konstituciniai teismai susiduria užtikrindami teisinės valstybės principo laikymąsi, pristatyta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo patirtis pagarbos tarptautinei teisei, teisės į teisingą teismą ir valdžių padalijimo principų įgyvendinimo užtikrinimo klausimais, aptartos galimos ateities problemos ir jų sprendimo būdai.

Siekiant, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo patirtimi galėtų  remtis ir naudotis šalių partnerių konstitucinės justicijos institucijos, minėto projekto pagrindu buvo parengtas leidinys anglų kalba. Jame spausdinami visi Vilniaus forume perskaityti pranešimai, kuriuose atskleidžiamos Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinės justicijos institucijų problemos užtikrinant teisinės valstybės principo laikymąsi. Leidinyje pristatyta apibendrinta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialioji konstitucinė doktrina pagarbos tarptautinei teisei, teisės į teisingą teismą ir valdžių padalijimo principų įgyvendinimo užtikrinimo klausimais, pateikta aktualiausia užsienio partnerių šios srities patirtis. Jame taip pat pateiktos apibendrintos išvados dėl teisinės valstybės principo įgyvendinimo  Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje ir įžvalgos dėl šių šalių konstitucinių teismų vaidmens šioje srityje.

Leidinį anglų kalba galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2016/12/31449_konstitucinis_teisines-valstybes.pdf

Daugiau apie projektą skaitykite: http://www.lrkt.lt/lt/naujienos/ivykiai/konstitucinis-teismas-igyvendins-vystomojo-bendradarbiavimo-ir-paramos-demokratijai-programos-finansuojama-projekta/668