Įvykiai

Konstitucinis Teismas iškilmingai paminėjo Konstitucijos dieną

2016-10-25

Švenčiant 24-ąsias Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo metines Vilniaus rotušėje surengtas iškilmingas Konstitucijos dienos minėjimas. Jame dalyvavo gausus būrys iškilių svečių – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, užsienio šalių ambasadoriai, Konstitucijos kūrėjai, Seimo ir Vyriausybės nariai, Kovo 11-osios Akto signatarai, Vilniaus meras, garbūs teisininkai ir akademinės bendruomenės nariai, taip pat svečiai iš užsienio – Gruzijos, Lenkijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkai ir teisėjai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, sveikindamas susirinkusiuosius, pažymėjo, kad tokio amžiaus nebuvo sulaukusi nė viena iš laikinųjų ir nuolatinių šiuolaikinės Lietuvos valstybės konstitucijų. „Nuo visų ankstesniųjų ji skiriasi ne tik ilgaamžiškumu – tai yra tautos susitarimo Konstitucija, kuriai 1992 m. spalio 25-ąją referendume pritarė absoliuti tautos dauguma“, – kalbėjo D. Žalimas.

Konstitucinio Teismo pirmininkas pažymėjo, kad Konstitucija kaip aukščiausioji teisė ir visuomenės sutartis grindžiama universaliomis, nekvestionuojamomis vertybėmis: demokratija, pagarba teisei ir teisės viršenybei, teisingumu, asmens teisių gerbimu. O kiekvieną iš mūsų Konstitucija įpareigoja be išlygų gerbti šias vertybes. „Ištikimybė demokratijai ir žmogaus teisėms neišvengiamai siejasi su drąsa, atsisakymu vadovautis archajiškais stereotipais ir diskriminaciniais požiūriais. Norėčiau mums visiems palinkėti ištikimybės pamatinėms konstitucinėms vertybėms, atkaklumo ir ryžto jas ginant“, – pasakė Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Prezidentė D. Grybauskaitė pabrėžė, jog ištikimybė Konstitucijos vertybėms, supratimas, kad turime jas saugoti, turi ypatingą – vienijantį – aspektą. „Nelengva suskaičiuoti, kiek kartų per metus atsigręžiame į savo Konstituciją. Su ja tariamės įvairiais klausimais. Ją pasirenkame kaip atskaitos tašką. Tai reiškia viena: mūsų Konstitucija – gyvybinga, kelianti aukščiausius atsakomybės reikalavimus ir egzaminuojanti esminiais demokratijos klausimais“, – pasakė Prezidentė.

Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės atsiųstame sveikinime pažymėta, kad Konstitucijos priėmimas žymėjo naujos epochos pradžią, kai žlugus sovietinei totalitarinei sistemai Europoje atsirado daugybė naujų demokratinių valstybių, kurios panašiu laiku kūrė ir priėmė savąsias konstitucijas. „Per dvidešimt ketverius metus mes padarėme tikrai daug, įgyvendindami Konstitucijos, kaip aukščiausios galios teisės akto, idėją. Visa mūsų visuomenės ir valstybės raida liudija, kad mūsų Konstitucija veiksmingai atlieka savo paskirtį – riboja valdžios galias ir saugo piliečių teises bei laisves. Šiame atsakingame darbe svarbiausias vaidmuo tenka mūsų konstitucinės priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui“, – pabrėžė Seimo Pirmininkė.

Lenkijos Konstitucinio Tribunolo pirmininkas Andrzejus Rzeplińskis sveikinimo kalboje taip pat pažymėjo, kad Konstituciniam Teismui tenka ypatingas vaidmuo užtikrinant valstybės stabilumą, Konstitucijoje nubrėžtą ilgalaikę valstybės raidą, apginant vertybių sistemą. Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Alexandras Tănase kalbėjo, kad per nepriklausomybės metus Lietuva įsitvirtino kaip stabili, demokratinė, Vakarų vertybes puoselėjanti ir žmogaus teises gerbianti valstybė, o Konstitucinis Teismas buvo ir yra tikrasis demokratijos ir teisinės valstybės garantas. Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininkas Jurijus Baulinas sveikindamas Konstitucijos dienos proga pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas, gindamas valstybės konstitucinę santvarką ir saugodamas teisės viršenybę, kartu gina kiekvieną žmogų, kiekvieną valstybės pilietį. Kolegos palinkėjo Konstituciniam Teismui sėkmės sudėtingame ir atsakingame darbe,  stiprybės tarnaujant Lietuvai ir jos žmonėms.

Jau susiklostė graži tradicija Konstitucijos dieną kasmet paminėti pasikvietus garbingus pranešėjus, kurie savo darbuose gvildena aktualias konstitucinės teisės teorijos ir praktikos problemas. Šiemet pagrindinis renginio pranešėjas buvo profesorius Raineris Arnoldas. Jis perskaitė pranešimą apie bendrus Europai konstitucinės teisės principus. Antruoju iškilmingo Konstitucijos dienos minėjimo pranešėju turėjo būti šviesaus atminimo profesorius Leonidas Donskis.

„Šiandien tegalime paraginti prisiminti ir įsipareigoti  neužmiršti šio neabejotinai vieno iškiliausių Lietuvos intelektualų kūrybinio ir idėjinio palikimo. Jo dėmesio centre visuomet buvo universalių vertybių, tokių kaip demokratija, teisingumas, prigimtinės ir neatimamos žmogaus teisės, gynimas, skleidimas ir propagavimas. Profesoriaus L. Donskio, visą gyvenimą besilaikiusio tvirtos moralinės ir pilietinės pozicijos, principingai gynusio tas vertybes, kuriomis besąlygiškai tikėjo, pavyzdys byloja, kad niekuomet neturime likti nuošalyje ir būti neutralūs, kai kyla grėsmė žmogaus teisėms, humanistinėms vertybėms ir teisingumui“, – pagerbdamas profesoriaus L. Donskio atminimą pasakė Konstitucinio Teismo pirmininkas.