Įvykiai

Konstitucinio Teismo veiklos 30-mečio proga – diskusija apie šio teismo praeitį ir ateitį

2023-09-15

Konstitucinis Teismas, minėdamas veiklos 30-metį, visuomenei pristatė leidinį  „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“. Taip pat istorinėje Konstitucinio Teismo salėje kadenciją baigę ir pareigas einantys šio Teismo pirmininkai ir teisėjai, kiti asmenys, prisidėję prie šio teismo įsteigimo ir jo sudėties formavimo, diskutavo apie Teismo praeitį ir ateitį.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda priminė, kad Konstituciniam Teismui prieš 30 metų patikėta misija – garantuoti Konstitucijos viršenybę Lietuvos teisės sistemoje – šiandien aktuali lygiai tiek pat, kiek buvo tuomet, kai šis teismas buvo įsteigtas.. Tai pirma konstitucinės justicijos institucija visoje Lietuvos istorijoje.

„Įveikęs netikėtus iššūkius, permainas, įtampas, Konstitucinis Teismas visada gebėjo susitelkti, būti išmintingas, išlikti nepriklausomas, nes tik taip galima spręsti visuomenei aktualias problemas, rasti atsakymus į jautrius klausimus. Noriu padėkoti buvusiems ir esamiems teisėjams, darbuotojams, kurių dėka Konstitucinis Teismas užėmė tvirtas pozicijas Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje. Ypatinga pagarba politikams, kurie savo laiku patikėjo būtinybe atsikuriančiai nepriklausomai valstybei turėti konstitucinės kontrolės instituciją, ir dabartiniams politikams, kurie supranta pareigą vykdyti Konstitucinio Teismo nutarimus, nors kartais norėtų, kad jie būtų kitokie, tačiau teisinėje valstybėje nėra kito pasirinkimo“, – sakė G. Goda.

Vaizdo sveikinimu į renginio dalyvius kreipęsis J. E.  Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad nuo Konstitucinio Teismo sprendimų didele dalimi priklauso ir valstybės institucijų sąveika ir Lietuvos gyventojų pasitikėjimas savo valstybe bei savo ateitimi.

„Linkiu Konstituciniam Teismui ir toliau dirbti nepriklausomai ir darniai, rodant pavyzdį kitoms valstybės institucijoms, tarnaujant žmonėms ir kuriant ateities Lietuvą – suverenią, stiprią, saugią ir stabilią valstybę“, – sakė Respublikos Prezidentas G. Nausėda.

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen Seimo ir savo vardu sveikindama Konstitucinio Teismo bendruomenę pabrėžė, kad trisdešimt metų – tai ne tik laiko ženklas.

„Jūsų darbo rezultatai ne tik formuoja valstybės teisinę aplinką, bet ir užtikrina, kad kiekvienas asmuo Lietuvoje žinotų galintis pasikliauti teise ir teisingumu. Praėjus trims dešimtmečiams nuo Konstitucinio Teismo veiklos pradžios, norėčiau padėkoti kiekvienam, kuris prisidėjo prie šios svarbios institucijos veiklos. Kiekvieno Jūsų individualus ir bendras įnašas formuojant ir plėtojant Lietuvos teisinę sistemą yra reikšmingas. Šiandien, žvelgdami į praeitį, matome daug nuveikto darbo, ne mažiau jo laukia ir ateityje. Neabejoju, kad būsimi veiklos metai bus kupini to paties ryžto, profesionalumo ir principingumo, kurie iki šiol buvo skiriamieji Konstitucinio Teismo veiklos bruožai“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė džiaugėsi Lietuvos konstitucionalizmo raida, pažanga, Konstitucinio Teismo teisėjų profesionalumu, priminė pasitikėjimo Konstituciniu Teismu ir pagarbos Konstitucijai reikšmę demokratijai.

„Konstitucinis Teismas neturi būti patogus ar, juoba, neturi pataikauti kuriai nors interesų grupei. Akivaizdu, kad mes, politikos lauko atstovai, ne visada liekame patenkinti kiekvienu Konstitucinio Teismo sprendimu. Tačiau svarbiausia priimant sprendimus – ištikimybė teisės viršenybei, teisingumui ir racionaliai analizei“, – pažymėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska sveikindama esamus ir buvusius Konstitucinio Teismo teisėjus ir visus renginio svečius pabrėžė, kad Konstitucinio Teismo reikšmė ir svarba per šį trisdešimtmetį stiprėjo ir įsitvirtino kaip mūsų Konstitucijos tinkamo aiškinimo ir taikymo garantas. Ministrė pabrėžė nuoseklumo ir šiuolaikiškumo svarbą.

„Nuoseklumo – išlaikant 1992 m. priimtos Konstitucijos dvasią, o kartu, aiškinant Konstituciją, atliepti šių dienų iššūkius, apie kuriuos prieš trisdešimt metų net nenutuokėme, auginti ne tik jaunąją kartą, bet ir visą visuomenę, suvokiančią pamatines Konstitucijos vertybes ir principus, pagrindinius Tautos susitarimus“, – sakė E. Dobrowolska.

Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė padėkojo Konstitucinio Teismo teisėjams už išmintį, kuri visus tuos trisdešimt metų tarnauja tam, kad mūsų visuomenė eitų teisinės valstybės linkme.

„Konstituciniam Teismui ir ateityje noriu palinkėti išminties, klestėjimo ir dirbti mūsų tautos ir valstybės labui“, ‒ sakė S. Rudėnaitė.

Po sveikinimo kalbų apie Konstitucinio Teismo praeitį ir ateitį diskutavo leidinio „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“ bendraautoriai: Seimo pirmininkai Česlovas Juršėnas ir Irena Degutienė,  pirmasis Konstitucinio Teismo pirmininkas Juozas Žilys, kadenciją baigusi Konstitucinio Teismo pirmininkė, leidinio sumanytoja ir redakcinės kolegijos pirmininkė Danutė Jočienė,  skirtingų kadencijų Konstitucinio Teismo teisėjai Jonas Prapiestis, Toma Birmontienė ir Stasys Šedbaras.