LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo teisėjų delegacija lankosi Vokietijos Federaliniame Konstituciniame Teisme

2021-12-02

Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo pirmininko Stephano Harbartho kvietimu Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė, teisėjai Gintaras Goda, Vytautas Mizaras ir Algis Norkūnas gruodžio 1–2 d. vieši Karlsrūhėje (Vokietijos Federacinė Respublika). Tai pirmas per pastarąjį dešimtmetį dvišalis Lietuvos ir Vokietijos konstitucinių teismų teisėjų susitikimas.

Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo pagalba kuriantis mūsų valstybės Konstituciniam Teismui buvo ypač svarbi. Pirmaisiais veiklos metais šio teismo jurisprudencija buvo tapusi vienu dažniausiai naudojamų teisės šaltinių, o jo veiklos organizavimas – pavyzdžiu organizuojant darbą Lietuvoje. Tačiau dvišaliai teisėjų susitikimai dalijantis patirtimi iki šiol nevyko. Pasak Konstitucinio Teismo pirmininkės D. Jočienės, „šiandien vykstantis dvišalis dviejų valstybių konstitucinių teismų susitikimas yra puiki proga pradėti intensyvų institucinį bendradarbiavimą keičiantis sukaupta patirtimi ir tenkančiais iššūkiais sprendžiant konstitucinės justicijos bylas, o kartu pabrėžtina ir tai, kad mūsų Konstitucinis Teismas jau yra ne tik pasirengęs mokytis iš gerokai ilgesnę darbo patirtį turinčio Vokietijos teismo, bet ir perduoti jam savo patirtį“.

Susitikimo programoje numatytos trys pagrindinės diskusijų temos: nacionalinės konstitucijos ir tarptautinės teisės bei Europos Sąjungos (ES) teisės santykis, iššūkiai nagrinėjant bylas pagal individualius konstitucinius skundus, COVID-19 pandemijos nulemti teisinio reguliavimo pakeitimai ir keliami jų konstitucingumo klausimai.

Konstitucinio Teismo pirmininkės D. Jočienės pranešime „Nacionalinės konstitucijos ir tarptautinės teisės bei ES teisės santykis“ pabrėžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas. Tačiau išplėtota oficialioji konstitucinė doktrina pabrėžia ir kitą, konstitucinį, pagarbos tarptautinei teisei principą, t. y. principą pacta sunt servanda, kuris reiškia imperatyvą sąžiningai vykdyti pagal tarptautinę teisę, be kita ko, tarptautines sutartis, prisiimtus Lietuvos Respublikos įsipareigojimus. Tai yra atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės teisinė tradicija ir konstitucinis principas.

„Ir Konstitucijos viršenybė, ir įsipareigojimas laikytis tarptautinių sutarčių bei ES teisės kyla iš pačios Konstitucijos, taigi įpareigoja Konstitucinį Teismą tiek užtikrinti Konstitucijos viršenybę, tiek nenukrypti nuo prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Konstituciniam Teismui tenka didžiulė atsakomybė suderinti šias vertybes“, – pabrėžia D. Jočienė.

Teisėjo A. Norkūno pranešime pristatomas individualaus konstitucinio skundo institutas, aptariama šių skundų priimtinumo praktika, o teisėjo G. Godos pranešime –svarbiausios pagal individualius konstitucinius skundus išnagrinėtos bylos.

Teisėjo V. Mizaro pranešimas skiriamas COVID-19 pandemijos nulemtiems teisinio reguliavimo pakeitimams ir jų konstitucingumo klausimams. Jame apžvelgiamas teisinis reguliavimas, įtvirtinantis kovos su COVID-19 pandemija priemones, ir jo raida, aptariami Konstituciniame Teisme gauti prašymai ištirti teisinio reguliavimo, nustatyto kilus COVID-19 pandemijai, konstitucingumą.

Vokietijos Federaliniam Konstituciniam Teismui susitikime atstovauja ir informaciją minėtomis temomis pristatys bei diskutuos šio teismo pirmininkas Stephanas Harbarthas, pirmininko pavaduotoja Doris König, teisėjai Christine Langenfeld, Yvonne  Ott, Henningas Radtke, Astrid Wallrabenstein, Ines Härtel ir kt.

Vokietijos Federalinį Konstitucinį Teismą sudaro du senatai po aštuonis teisėjus. Bylas nagrinėja iš abiejų senatų sudaromos trijų teisėjų kolegijos. Po aštuonis teisėjus renka Vokietijos Bundestagas (Vokietijos parlamento žemieji rūmai) ir Bundesratas (Vokietijos federalinių žemių atstovybė), trijų teisėjų kandidatūros turi būti siūlomos iš aukščiausių federalinių teismų – Federalinio teisingumo teismo, Federalinio administracinio teismo, Federalinio finansų teismo, Federalinio darbo teismo ir Federalinio socialinio teismo. Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo teisėjais gali būti skiriami ne jaunesni kaip 40 metų nustatytos kvalifikacijos asmenys vienai dvylikos metų kadencijai (arba iki sukaks 68 metai).  

Nuotraukoje - Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė pasirašo Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo svečių knygoje. Michael M. Roth, MicialMedia nuotr.