LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkės Danutės Jočienės sveikinimas Žmogaus teisių dienos proga

2021-12-10

Kasmet gruodžio 10-ąją pasaulis mini Tarptautinę žmogaus teisių dieną. Būtent tą 1948 m. gruodžio dieną Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė ir paskelbė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Šioje Deklaracijoje, tapusioje žmogaus teisių apsaugos sistemos pagrindu, pirmą kartą įtvirtintas fundamentalus prigimtinis žmogaus teisių pobūdis.

Net jeigu šią Deklaraciją būtų sudarę tik pirmi du jos straipsniai, ji būtų tapusi laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindu:

„Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai.

Kiekvienas turi teisę naudotis visomis šioje Deklaracijoje paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis be jokių skirtumų, pavyzdžiui, dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, gimimo ar kitokios padėties.“

Prieš 73-ejus metus žmonijos pažangos simboliu tapusi Deklaracija šiandien, net ir būdama visuotinai pripažįstama, tebėra idealas, kurio vis dar siekia visos tautos ir visos valstybės, kiekvienas asmuo ir kiekviena institucija.

Todėl ir šiuo metu išlieka aktualūs Eleanoros Roosevelt, vienos iš Deklaracijos autorių, žodžiai: „užuot keikęs tamsą, uždek žvakę“. Kitaip tariant, norint siekti šviesos reikia imtis konkrečių veiksmų – nebijoti nudegti ar patirti nesėkmę. Žmogaus teisių ir laisvių apsauga – tęstinis procesas, nes keičiantis pasauliui jame atsiranda vis naujų krypčių ar aspektų. Svarbiausia, kad niekados nepritrūktume ryžto priimti naujų iššūkių, kad mūsų nesustabdytų baimės ar abejonės. Tikiu, kad gebėsime atsisakyti stereotipų, pamiršime diskriminacines nuostatas ir neprarasime drąsos ginti žmogaus teisių kaip amžinųjų konstitucinių vertybių.

Danutė Jočienė,
Konstitucinio Teismo pirmininkė