LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkės Danutės Jočienės sveikinimas Lietuvos teismų dienos proga

2022-12-15

Šiandien – Lietuvos teismų diena.

Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos teismus ir juose dirbančius teisėjus bei teismų darbuotojus profesinės šventės proga!

Demokratinėje teisinėje valstybėje tik teisminei valdžiai patikėta vykdyti teisingumą. Lietuvos teismai, vykdydami jiems priskirtą konstitucinę misiją, yra patikimiausi partneriai, ištikimiausi draugai ir bendražygiai užtikrinant pagarbą fundamentalioms konstitucinėms vertybėms, garantuojant teisės viršenybę, kuriant teisinę valstybę. Ši išskirtinė misija reikalauja ypatingos teisėjų ir teismų darbuotojų atsakomybės. Tačiau ne mažesnę atsakomybę turi jausti valstybė, privalanti užtikrinti teismams galimybę nešališkai ir nepriklausomai spręsti bylas, nes tik nepriklausomi ir nešališki teismai gali vykdyti teisingumą, garantuoti teisės viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms – tai yra neginčijama konstitucinės santvarkos aksioma ir visuomenės pasitikėjimo teisine valstybe pagrindas.

Teismai priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. Jūs – teisėjai ir teismų darbuotojai – įpareigoti tarnauti žmonėms, bet turite galią keisti likimus. Todėl ypač svarbu nepasiduoti sistemos rutinai, nepamiršti, kad ne sistema, o kiekvienas joje dirbantis žmogus yra atsakingas ir už sėkmes, ir už nesėkmes. Žinoma, būtina sąlyga – turėti galimybę skirti pakankamai dėmesio kiekvienai bylos detalei, išsiaiškinti svarbias aplinkybes ir tinkamai jas įvertinti, o tai paprastai priklauso ne tik nuo teisėjų ir teismų darbuotojų kompetencijos ar požiūrio į savo darbą, bet ir nuo tinkamų teismams garantuojamų jų veiklos sąlygų.

Tad sveikindama profesinės šventės proga linkiu visiems teisėjams ir teismų darbuotojams geriausios profesinės kloties principingai, kantriai ir atsakingai vykdant savo misiją, puoselėjant konstitucines vertybes, ginant žmogaus teises ir laisves, kurios be jūsų visų būtų tik graži deklaracija. O svarbiausia, netikėkite nepagrįsta kritika, bet paisykite racionaliais argumentais grįstų pastabų – ieškoti tiesos ir taisyti klaidas yra sėkmės, o ne nuodėmės kelias.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vardu –
Danutė Jočienė,
Konstitucinio Teismo pirmininkė