LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkės Danutės Jočienės sveikinimas Lietuvos kariuomenės dienos proga

2021-11-23

1918 m. lapkričio 23 d. oficialiai įsteigus Lietuvos kariuomenę joje buvo tik apie 100 karininkų ir karo valdininkų ir apie 50 savanorių kareivių. Stiprėjusi tarpukariu, išlikusi ginkluotos rezistencijos metais ir sėkmingai atkurta kartu su nepriklausoma Lietuvos valstybe, šiandieninė Lietuvos kariuomenė – ne tik visuomenės palaikoma, stipri, tinkamai aprūpinta ir gerai pasirengusi ginti šalį, bet ir lygiavertė, gerbiama NATO sąjungininkų partnerė.  

Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad Lietuvos kariuomenei priskirta valstybės apsaugos funkcija apima ne tik priedermę ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo, taip pat valstybės dalyvavimą valstybių tarpusavio pagalbos organizacijose, valstybės tarptautinius įsipareigojimus saugumo užtikrinimo, taikos palaikymo misijose, bet ir konstitucinių vertybių, kaip prioritetinių, apsaugą. Tad išlikite patikimais šalies suvereniteto, žmonių laisvės ir demokratijos gynėjais!

Su Lietuvos kariuomenės diena!

Danutė Jočienė
Konstitucinio Teismo pirmininkė