Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkės Danutės Jočienės sveikinimas Konstitucijos dienos proga

2022-10-25

Nuoširdžiai sveikinu Konstitucijos dienos proga!

Šie metai ypač svarbūs Lietuvos konstitucionalizmo raidai – švenčiame pirmosios nuolatinės Lietuvos Valstybės Konstitucijos, priimtos 1922 m., 100-metį ir ilgiausiai galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos 1992 m. spalio 25 d., 30-metį.

Tarp šių konstitucijų – septyni permainų kupini dešimtmečiai, per kuriuos ne kartą kardinaliai keitėsi Lietuvos valstybės gyvenimas. Tačiau šių konstitucijų sąsajos, be kita ko, abiejų identiškuose pirmuosiuose straipsniuose įtvirtinti tie patys pamatiniai Lietuvos konstitucinės santvarkos principai,  akivaizdžiai rodo, kad ir prieš 104 metus gimstant nepriklausomai Lietuvos Respublikai, ir prieš 32 metus atkuriant jos Nepriklausomybę Lietuvos konstitucijų kūrėjų nusiteikimas iš esmės buvo tas pats: pasak žymaus Lietuvos teisininko prof. Mykolo Romerio, „pasitikėjimas demokratija, kaip išganymo evangelija, kaip laimės ir socialinio teisingumo receptu, <...> turinčiu iš karto suteikti valstybinės santvarkos tobulumą <...>“.

Taigi konstitucinis vertybinis tęstinumas, atsispindintis Tautos referendume priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, leidžia mums džiaugtis gyvenimu laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje, kuri gerbia Konstitucijos ir teisės viršenybę, užtikrina demokratiją ir pagarbą kiekvieno asmens teisėms ir laisvėms.

Konstitucijos dienos proga linkiu, kad ir toliau būtume pasirengę drąsiai ir vieningai ginti savo Laisvę, Valstybės Nepriklausomybę ir Demokratiją, nuoširdžiai laikytumės įsipareigojimo gerbti Konstituciją ir joje įtvirtintas pamatines vertybes. Tegul mūsų visuomenėje visada bus gerbiamos ir garantuojamos kiekvieno asmens prigimtinės teisės ir laisvės, o kartu gerbiamas žmogaus orumas, kuris yra ypatinga konstitucinė vertybė.

Su mūsų visų švente – Konstitucijos diena!

Danutė Jočienė,

Konstitucinio Teismo pirmininkė