LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkės Danutės Jočienės sveikinimas Konstitucijos dienos proga

2021-10-25

Nuoširdžiai sveikinu visus Konstitucijos dienos proga!

Šiandien 29-ąjį gimtadienį švenčianti Tautos referendumu priimta Konstitucija yra brandi ir išmintinga, grindžiama nekvestionuojamomis vertybėmis - suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, valstybės nepriklausomybe, teisės viešpatavimu, pagarba žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms, Lietuvos valstybės geopolitine orientacija, valdžios įstaigų priederme tarnauti žmonėms ir jų atsakomybe.

Konstitucijoje atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos Respublikos piliečių demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant visuomenėje būtų santarvė. Taigi Konstitucijoje įtvirtintas pilietinės Tautos įsipareigojimas kurti ir stiprinti Lietuvos valstybę, vadovaujantis Konstitucijoje įtvirtintomis pamatinėmis taisyklėmis.

Konstitucijos dienos proga linkiu, kad Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis taptų gražia realybe kiekvienam žmogui, kad mūsų visuomenėje būtų gerbiamos ir garantuojamos jo prigimtinės teisės ir laisvės, nuo kurių neatsiejamas žmogaus orumas.

Tad būkime atsakingi, siekime ne tik savo, bet ir kitų asmenų, kartu ir visos valstybės, gerovės, nuoširdžiai laikykimės įsipareigojimo gerbti Konstituciją ir joje įtvirtintas pamatines vertybes kasdien, ištisus metus. 

Su mūsų visų švente – Konstitucijos diena!

Danutė Jočienė
Konstitucinio Teismo pirmininkė